O transspolnosti

Transspolnost je krovni pojem za vse spolne identitete, ki so osnovane in (pre)oblikovane v skladu s posameznikovimi_činimi čutenji in doživljanji sebe, ne glede na spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu.

Transspolne so vse spolne identitete, ki presegajo binarnost cisspolnosti; transspolnost ne temelji na nujnosti ujemanja ob rojstvu pripisanega spola in osebne spolne identitete, temveč zajema vse spolne identitete, ki niso v skladu s cisnormativnostjo oz. niso v skladu s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu.

 

Transgender_symbl

Simbol za transspolnost, ki predstavlja skupek simbolov za ženski in moški spol (osnovana na osnovi astroloških znakov; Venera za ženske in Mars za moške) ter z prečrtano puščico za zgornji levi strani, ki nakazuje preplet spolov znotraj binarnega spolnega sistema in tudi onkraj njega.

Transspolnost vključuje vse spolne identitete, ki presegajo, modificirajo ali negirajo družbeno zahtevane norme glede spola in spolnih identitet. Transspolne osebe so torej transspolne ženske in moški, oboje hkrati, ničesar od tega, saj se ne identificirajo znotraj binarnega spolnega sistema, ali lastno oblikovan spol, pri čemer ta spol ni v skladu s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu.

 

transgender

Transspolna zastava oz. zastava transspolnega ponosa. Zastavo je leta 1999 ustvarila Monika Helms, transspolna ženska. Roza barva predstavlja deklice, ženske ali identitete, ki se povezujejo z ženskostjo. Modra barva predstavlja dečke, moške ali identitete, ki se povezujejo z moškostjo. Bela barva predstavlja spolno nevtralnost, spolno nezaznamovanost, nebinarne in/ali nedefinirane identitete.

Transspolnost lahko vključuje proces tranzicije, vendar to ni nujno. Tranzicija je proces tekom katerega oseba z raznimi načini potrdi svojo spolno identiteto, ki se sicer ne ujema s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Tranzicija zajema razne oblike potrditve, najbolj znana je hormonska terapija ter operacije za potrditev-spola, lahko pa poteka tudi tranzicija brez telesnih / zdravstvenih sprememb in so spremembe samo na družbeni ravni, npr. sprememba zaimkov, imena, pravno priznanje spola, itd.

Nekatere izmed transspolnih identitet so:

  • transseksualne (ang. transsexual); oseba, ki oseba, ki ima / želi imeti izkušnjo tranzicije oz. telesne podtrditve spola. Transseksualne osebe so tako MTF (ang. male to female) oz. MVŽ (moški v žensko) – torej ženske, ki jim je ob rojstvu bil pripisan moški spol in FTM (ang. female to male) oz. ŽVM – moški, ki jim je ob rojstvu bil pripisan ženski spol
  • nebinarne (ang. non-binary); osebe, ki se ne identificirajo kot ženske ali moški oz. je njihova identiteta onkraj binarnega spolnega sistema,
  • kvirspolne (ang. genderqueer); osebe, ki se ne identificirajo izključno kot ženske ali moški oz. je njihova identiteta onkraj binarnega spolnega sistema
  • bispolne (ang. bigender); osebe, ki čutijo, da imajo dva spola / spolni identiteti, npr. ženska in moški, ženska in,
  • trispolne (ang. trigender); osebe, ki čutijo, da imajo tri spole / spolne identitete, npr. ženska in moški in nebinarna oseba,
  • spolno fluidne (ang. gender fluid); osebe, ki imajo fluidno, torej ne fiksno definirano spolno identiteto ali pa njihova spolna identiteta prehaja med raznolikimi identitetami,
  • aspolne (ang. agender); osebe brez spolne identitete,
  • neutrois; osebe, ki čutijo, da je njihova spolna identiteta nevtralna,
  • transvestitke_i.

Podrobnejši opisi naštetih pojmov so v slovarju.