Izjava solidarnosti s prizadevanji za človekove pravice transspolnih oseb

IZJAVA SOLIDARNOSTI S PRIZADEVANJI ZA SPOŠTOVANJE PRAVIC TRANSSPOLNIH IN CISSPOLNO NENORMATIVNIH OSEB

Zavod TransAkcija in Društvo Legebitra vabita k podpisu sledeče izjave solidarnosti:

“Za razvoj sodobne, raznolike družbe je ključnega pomena, da se v tematike, ki jih naslavljamo, ko govorimo o človekovih pravicah, vključi vse pripadnice_ke spolnih in seksualnih manjšin. Politike, zakone in prakse moramo (pre)oblikovati tako, da bodo v njih naslovljene potrebe vseh, ne glede na spol, spolno identiteto, spolni izraz, spolno usmerjenost, druge osebne okoliščine[1] in njihovo presečnost.

V Sloveniji imamo feministične, ženske in/ali LGBT+ iniciative, organizacije in gibanja več desetletno tradicijo oranja ledine na področju urejanja socialnih, kulturnih in ekonomskih pravic žensk ter njihovih svoboščin. Izkušnje in znanja, pridobljena v vseh teh letih boja, so neprecenljiva tudi v boju za te iste pravice za transspolne in cisspolno nenormativne osebe.

Solidarno deljenje izkušenj in znanja je zato ključno za enega od trenutno temeljnih bojev na področju pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, in sicer za pravno priznanje spola. Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena in uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Trenutno v Evropi v več kot 20 državah poteka proces reforme postopkov pravnega priznanja spola, a Slovenije ni med njimi.

Izražamo solidarnost s prizadevanji za spoštovanje pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, še posebej za ureditev pravnega priznanja spola v skladu s posamezničino_kovo identifikacijo lastne spolne identitete in človekovimi pravicami, kot so telesna nedotakljivost, duševna celovitost in pravica do zdravja.”

Podpisnice_ki:
105 Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo
104 ŠKUC - Kulturni center Q / Klub Tiffany,
103 Ana Grobler, KUD Mreža
102 kolektiv Rdeče zore,
101 Lezbično-feministična univerza,
100 Linn Julian Koletnik, Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija
99 Maja Radivoj,
98 Katarina Mikulić, .
97 Alenka Matko Juvančič,
96 Špela Bavdaž, /
95 Iva van Hoek,
94 Lea Dvoršak,
93 Urban Belina,
92 Simona Topolinjak,
91 Mojca Pajnik, UL, FDV in Mirovni inštitut
90 Ana Čigon,
89 Kaja Štefanič,
88 Bojan Vranić,
87 Katja Zgoznik ,
86 Tea Hvala, Deuje babe
85 Janoš Ježovnik,
84 Valentina Sergaš,
83 Andreja Gomišček,
82 Maja Šučur,
81 Petra Tyke,
80 Veronika tašner,
79 Slavko Gaber, PEF Univerza v Ljubljani
78 Roman Kuhar,
77 Tatjana Greif, Sekcija ŠKUC-LL
76 Vesna Leskošek ,
75 Iztok Konc, Dih
74 Ana Mladenović,
73 Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk,
72 Urška Jež,
71 Anže Dejak,
70 Brane Mozetič,
69 Lea Vrečko,
68 Blaž Škrlj,
67 Neja Blaj Hribar,
66 Metka Naglič,
65 Eva Jus,
64 Nika Šušterič, Pef UL
63 Iztok Šori, Mirovni inštitut
62 Nina Perger, FDV UL
61 Ana Zupančič, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico
60 Urška Lipovž,
59 Mateja Morić ,
58 Eva Matjašič,
57 Ana Žekar,
56 Adam Julian,

Dodajte svoj podpis podpore

IZJAVA SOLIDARNOSTI S PRIZADEVANJI ZA SPOŠTOVANJE PRAVIC TRANSSPOLNIH IN CISSPOLNO NENORMATIVNIH OSEB

**your signature**

Delite na socialnih omrežjih:

   

[1] Med druge osebne okoliščine štejemo (seznam ni izčrpen): narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo …