Aktivnosti

Dejavnosti in aktivnosti zavoda so:

  • svetovanje, zavezništvo in samopomoč; individualno enkratno ali kontinuirano svetovanje, osebno ali preko telefona/interneta, za transspolne osebe in/ali njihove bližnje, podporne pogovorne skupine samopomoči.

Individualno svetovanje za transspolne osebe in njihove bližnje, ki ponuja informacije, možnost pogovora ter podpore o vprašanjih in stiskah, ki jih osebe doživljajo zaradi spolne identitete ali izraza. Svetovanje je namenjeno vsem transspolnim osebam, ne glede na spolno identiteto, osebam, ki doživljajo neujemanje med spolom, pripisanim od rojstvu, in doživljanjem samih sebe, pa morda še nimajo oblikovane spolne (dis)identitete, ter tistim, ki se s spoznanjem, da je nekdo od bližnjih transspolna oseba, ravno tako soočajo z vprašanji in dilemami.

Več informacij in dogovor za termin svetovanja na linn.julian.koletnik@transakcija.si.

Podporne pogovorne skupine so namenjane transspolnim, transseksualnim in cisspolno nenormativnim osebam ter osebam, ki doživljajo neujemanje med spolom, pripisanim ob rojstvu, in doživljanjem samih sebe, nimajo oblikovane spolne (dis)identitete. Podporne skupine za transspolne osebe izvajamo vsakih 14 dni, tako, da se v enem mesecu zvrstita dve skupini. Enkrat mesečno je tako splošna skupina, kjer govorimo o vseh temah povezanih s transspolnostjo oz. življenjem transspolnih oseb, enkrat mesečno pa je tranzicijska skupina, posvečena primarno pogovoru o medicinski tranziciji, seveda pa se obravnavajo tudi druge teme. Člani_ce so vedno vabljeni_e na obe skupini oz. se lahko svobodno odločajo na katero skupino želijo prihajati. Novi_e člani_ce vedno dobrodošle_i.

Več informacij o pridružitvi skupini ter urnikih in lokaciji na info@transakcija.si.

  • podpora pri komunikaciji in obiskovanju medicinskih in uradnih institucij; npr. psihiatrinja_er, Zavod RS za zdravstveno zavarovanje, centri za socialno delo, upravne enote, …,
  • informiranje, izobraževanje in osveščanje o tematikah transspolnosti; organizacija strokovnih srečanj in okroglih miz, predavanja na fakultetah, izobraževanja za nevladne organizacije, podjetja, udeležba na panelih festivalov, izdaja člankov,
  • program usposabljanja za prostovoljno delo,
  • izdaja publikacij, zloženk in raziskav; publikacija Vsi spoli so resnični, raziskava Potrebe transspolnih oseb v Sloveniji (2015), informativni in izobraževalni materiali,
  • mreženje in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami ter lokalnimi organizacijami,
  • vključenost v krovno evropsko organizacijo za tematike transspolnosti TGEU – Transgender Europe in mednarodno mladinsko in študentsko organizacijo za lezbijke, geje, biseksualne, transspolne, kvir in interspolne osebe IGLYO,
  • zavzemanje za ureditev človekovih pravic transspolnih oseb z državnimi pravnimi institucijami v Sloveniji.