Slovar

  [1] Pojem spolne identitete se pogosto zamenjuje s spolno usmerjenostjo (tudi seksualna identiteta), vendar pa gre za različni in medsebojno ločeni osebni okoliščini; spolna usmerjenost izraža seksuano in/ali romantično privlačnost posameznice_ka, pri čemer spolna usmerjenost opisuje seksualne in/ali romantične privlačnosti do ene ali več…

Hormonska terapija

Kaj so to hormoni? Hormoni so kemijske spojine, ki jih izločajo žleze in po krvi potujejo do določenih celic. V teh se vežejo za določene receptorje in stimulirajo celice, da opravljajo nekatere od svojih funkcij. Hormoni regulirajo mnoge telesne funkcije, vključujoč rast, spolno slo, lakoto,…

Transspolnost pri otrocih in mladostnicah_kih

Ali je lahko (že) otrok transspolen? Prav tako kot odrasle osebe, so tudi otroci in mladostnice_ki lahko transspolne_i osebe, čeprav gre za relativno majhen delež vseh otrok. Otrokom so in spolne vloge tako rekoč položene v zibko. Transspolni otrok lahko že zelo zgodaj čuti neujemanje…

Zdravstvene storitve

V Sloveniji je za dostop do hormonske terapije potrebno potrdilo psihiatra_inje. Zaenkrat sta v državi na voljo le dva psihiatra_inji, ki delujeta v Ljubljani, kjer je Interdiscriplinarni konzilij za potrditev spolne identitete. Ta deluje v okviru Ambulante za spolno zdravje, ki je znotraj Centra za…

Pravno priznanje spola

Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena ter uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Slovenija, kot mnogo drugih držav, nima posebnega zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in vsa ostala vprašanja za transspolne osebe. Pravno…

O transspolnosti

je krovni pojem za vse spolne identitete, ki so osnovane in (pre)oblikovane v skladu s posameznikovimi_činimi čutenji in doživljanji sebe, ne glede na spol, ki je bil . Transspolne so vse spolne identitete, ki presegajo binarnost ; transspolnost ne temelji na nujnosti ujemanja ob rojstvu…

Članki, prispevki in literatura

Televizijski in radijski prispevki: Epilog: Transspolnost – Transspolne osebe spregovorile o svojih izkušnjah (24ur) Turbulenca: Kaj določa našo spolno identiteto (RTV Slo) Družba, spol in umetnost v Mestu žensk s transspolnima umetnicama_koma Cassils in Heleno Veleno (RTV Slo, Osmi dan) Panoptikum: “Skoraj normalni? – LGBTQ…

Pravni položaj transspolnih oseb

Transgender Europe – TGEU, krovna organizacija za tematike v Evropi, vsako leto izda zemljevid in indeks pravic transspolnih oseb. Zemljevid prikazuje zakonske zahteve po sterilizaciji in administrativne prakse v zakonodaji, ki urejajo pravno priznanje spola v evropskih državah. Indeks pravic transspolnih oseb pa predstavlja podrobnejši…