Izšli publikaciji “Vsi spoli so resnični” in “Pravno priznanje spola v Sloveniji”

13226865_1117223734982721_2148369240680640449_n

“(V)pogled v transspolne osebe in tematike zahteva zmožnost preseganja družbene determiniranosti. Transspolne osebe in tematike namreč presegajo enega izmed osnovnih družbenih sistemov – binarni spolni sistem. Zahodna družba, osnovana na dihotomijah in neenakih razmerjih moči (prav te so namreč za nekatere vir mnogih doprinosov, tako materialnega dobička kot občutka moralne večvrednosti), nas želi prepričati, da je ta sistem edini, optimalen in, seveda, naraven. Transspolnost se ne želi zgolj postaviti ob rob binarnemu spolnemu sistemu in nekje, iz temnih in zaprašenih robov, omeniti svoj obstoj. Transspolnost se raje mogočno prepreda povsod in onkraj spolnega spektra in s tem opozarja ne zgolj sama nase in na svojo veličino, temveč tudi na (potencialno) krhkost binarnega spolnega sistema,” (Koletnik, A. Vsi spoli so resnični).

V sodelovanju sta Zavod TransAkcija in Društvo Legebitra izdali dve publikaciji o tematikah transspolnosti; Vsi spoli so resnični in Pravno priznanje spola v Sloveniji.

Publikacija Vsi spoli so resnični: Transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost naslavlja večino osrednjih področij v življenjih transspolnih, transseksualnih in cisspolno nenormativnih oseb. Publikacija tako vključuje poglavja spol(i), transspolnost, transspolnost pri otrocih in mladostnicah_kih, proces potrditve spola, transseksualnost in tranzicija, transfobija in diskriminacija, pravni položaj transspolnih oseb v sloveniji in evropi, vodič za razumevanje in spoštljiv odnos, slovar, itd.

PDF publikacije: Vsi spoli so resnični: Transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost

***

Publikacija Pravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb naslavlja pravno (ne)ureditev pravic transspolnih in cisspolno nenormatvnih oseb.

Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena ter uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Pravno priznanje spola bi moralo temeljiti na enem samem izhodišču: samoidentifikaciji osebe in posamezničini_kovi osebni odločitvi za pravno priznanje svojega spola.

“Vse_i imamo pravico do spolne identitete. Pravno priznanje spola tako transspolnim in cisspolno nenormativnim osebam omogoča, da razvijajo in živijo svojo spolno identiteto ter uživajo enake pravice in imajo enake dolžnosti kot cisspolne osebe. Zato je potrebno primerno, da bi bilo pravno priznanje spola kot institut urejeno v zakonu, ki bi človekove pravice transspolnih oseb naslovil celovito, torej tudi pravice transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, ki spola ne želijo pravno priznati. Trenutna ureditev v podzakonskem aktu, t.j. 37. členu Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09)1, ni ne vsebinsko in ne tehnično primerna,” (Gračanin, E. Pravno priznanje spola v Sloveniji).

PDF publikacije: Pravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb

Informativno, poučno in normativov presegajoče branje želimo.

Please follow and like us:

IDAHOBIT – Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji

17. 5. je IDAHOBIT – Mednarodni dan boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji.

IDAHO je bil ustanovljen leta 2004 z namenom pridobiti pozornost javnosti, medijev in družbe pri opozarjanju na  nasilje in diskriminacijo, ki jo doživljamo LGBTIQ+ osebe.
Datum 17. maj je bil izbran v spomin na leto 1990, saj je na ta dan Svetovna zdravstvena organizacija homoseksualnost izbrisala s seznama mednarodnih klasifikacij bolezni.
Leta 2009 je bila kratici IDAHO dodana črka T, leta 2015 pa B, kar tvori sedanje ime IDAHOBIT.

 

69(1)

Področje transspolnosti je v Sloveniji zelo neraziskano kar prispeva k še večji nevidnosti in neslišnosti transspolnih oseb in tematike. Z namenom prispevati k informacijam o potrebah in izkušnjah transspolnih oseb v Sloveniji, sta Zavod TransAkcija in Društvo Legebitra v 2015 izvedle_i Raziskavo o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji. Namen raziskave je bil pridobiti vpogled v potrebe, doživetja in želje transspolnih oseb, tako na individualni kot družbeni in sistemski ravni. Vprašalnik je pojem transspolnost uporabljal kot krovni pojem ter in tako naslavljal vse transspolne, transseksualne in cisspolno nenormativne osebe in tematike. V raziskavi je sodelovalo 65 oseb, starih med 15 in 63 let.

Raziskava je dala rezultat, da je 69 % sodelujočih na podlagi svoje spolne identitete doživelo diskriminacijo (posmeh, zlorabo, zasmehovanje, nasilje).

Lokacije doživete diskriminacije so bile raznolike; 45% sodelujočih je diskriminacijo doživela v javnih ustanovah in/ali pri javnih storitvah (na pošti, v trgovini), 43% v osnovni in/ali srednji šoli, 39% doma, 24% v službi, 10% na fakulteti, 6% pri zdravnici_ku. 39 % sodelujočih je dopisalo še odgovore, ki niso bili podani med možnostmi: v družbi, med prijatelji_cami, pri partnerju_ki, pri policiji, v medijih,  v LGBT skupnosti, na ulici, na wc-jih, znotraj religije, v zaporu.

Na svetovni ravni je raven transfobnega nasilja še bolj alarmantna.

V letu 2016 je bilo umorjenih 100 transspolnih oseb.

Podatek je iz poročila Trans Respect vs Transphobia – TvT, dolgoletne kvantitativno kvalitativnega raziskovalnega projekta katerega namen je monitoring transfobnih umorov in nasilja in deluje v okviru krovne evropske organizacije za tematike transspolnosti TGEU – Transgender Europe.

Poročilo prikazuje podatke, da je v letu 2016 bilo umorjenih 100 transspolnih oseb, kar je najvišja številka umorov za obdobje prvih 4 mesecev leta od začetka projekta leta 2008.

Med Januarjem 2008 in aprilom 2016 je projekt zabeležil 2115 umorov transspolnih oseb, od tega se 78 % umorov zgodi v Centralni in Latinski Ameriki.

TvT_TMM_IDAHOT2016_Infographics_EN

 

Please follow and like us: