Povzetek najpogostejših napačnih izrazov in priporočljivih alternativ zanje

V nadaljevanju v tabeli povzemamo napačne oziroma neustrezne izraze, ki jih najpogosteje zaznavamo v medijskem poročanju, ter predloge alternative.

Izrazi, ki se jih izogibamo Spoštljive alternative Razlaga in primeri rabe
transseksualnost transspolnost Izraz je ustrezen le v primeru, če oseba sam_a s temi besedami opisuje svojo identiteto.
transseksualec_ka transspolna ženska, transspolni moški, transspolna oseba
transvestit_ka transspolna ženska/moški Izraz je primeren, če gre res za transvestitko_a, pogosto pa se napačno uporablja za transspolne osebe. Termina transspolna oseba in transvestit_ka pomensko nista prekrivna.
oba spola vsi spoli Primer: stranišče za osebe vseh spolov, enakost med spoli.
transseksualizem Izrazu se izogibamo, razen v kontekstu diagnoze »transseksualizem« (F64.0) in njene problematičnosti. Termina ne uporabljamo kot sinonim za transspolnost.
motnja spolne identitete Velja enako kot za transseksualizem.
se je rodil_a kot ženska ob rojstvu ji/mu je bil pripisan ženski spol
X je biološka ženska ob rojstvu ji/mu je bil pripisan ženski spol
sprememba spola potrditev spolne identitete
je (operativno) spremenil_a spol je operativno potrdil_a spol
postal_a je ženska/moški z različnimi posegi je potrdil_a svoj spol
ženska, ki je bila včasih moški ženska, ki ji je bil ob rojstvu pripisan moški spol
želi biti moški/ženska je moški/ženska Če se oseba identificira kot ženska/moški, potem to tudi je. Glagol želeti je zato neprimeren, razen če ga oseba uporablja za opisovanje svoje izkušnje.
moški, ki se identificira kot ženska ženska Če je oseba ženska, potem je ženska in ne moški.
pol-pol/hibrid/ne eno ne drugo nebinarna oseba oz. oseba, ki se ne identificira znotraj binarnega (žensko-moškega) spolnega sistema drugim izrazov se izogibamo.
transpolnost transspolnost
transoseba, transženska, transmoški transspolna oseba/ženska, transspolni moški
nasprotni spol različnih spolov/raznolikih spolov Primer: partner različnega/raznolikega spola.
trans (sam.) (Trans je v oddaji Te besede ne uporabljamo v samostalniški funkciji.
prava_i ženska/moški
moški, ki se preoblači v žensko
ona-on
ono