Pravni položaj transspolnih oseb

Transgender Europe – TGEU, krovna organizacija za tematike transspolnosti v Evropi, vsako leto izda zemljevid in indeks pravic transspolnih oseb. Zemljevid prikazuje zakonske zahteve po sterilizaciji in administrativne prakse v zakonodaji, ki urejajo pravno priznanje spola v evropskih državah. Indeks pravic transspolnih oseb pa predstavlja podrobnejši pregled stanja v 22 različnih kategorijah.

Trans-map-Side_A_400x300

Indeks pravic transspolnih oseb predstavlja pregled zakonskega stanja na področju enakopravnosti in nediskriminacije na področju spolih identitet in spolnih izrazov in izpostavlja zakonske zahteve pri postopkih priznanja spolnih identitet. 22 kategorij, ki jih obsega indeks se nanaša na 5 širših področij, in sicer na pravno priznanje spola, azil, predsodki/nasilje, nediskriminacijo in družino.

Zemljevid prikazuje geografsko območje Evrope, na katerem so države obarvane s tremi barvami: rdečo, modro in rjavo. Z rdečo barvno so označene države, v katerih je za pravno priznanje spola obvezna sterilizacija, z rjavo barvo države, v katerih pravno uradno priznanje spola sploh ni možno, in z modro barvno države, ki za pravno priznanje spola sterilizacije ne zahtevajo. Iz pregleda je razvidno, da kar 23 evropskih držav z zakonom ali v praksi zahteva, da transspolne osebe opravijo sterilizacijo pred pravnim priznanjem spola.

V Sloveniji sicer ni eksplicitne zakonske zahteve po sterilizaciji oseb pred njihovim pravnim priznanjem spola, v praksi pa je bila večina oseb, ki so zaprosile za pravno priznanje spola, vsaj na hormonski terapiji. Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru namreč v 37. členu določa, da mora oseba za pravno priznanje spola priložiti potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali pristojne_ga zdravnice_ka, da je spremenila spol. Brez medicinske obravnave v Sloveniji pravno priznanje spola torej ni možno, kar je kršitev vsaj treh človekovih pravic: pravice do telesne integritete, pravice do zdravja in pravice do zasebnosti. Pogoj za pravo priznanje spola bi morala biti izključno želja osebe, da želi pravno priznati svoj spol.

 

Parlamentarno zasedanje Sveta Evrope je aprila 2015 z veliko večino sprejelo resolucijo 2048, ki naslavlja človekove pravice transspolnih oseb. V resoluciji Svet Evrope poziva članice Evropske unije, da uredijo pravno priznanje spola tako, da bo hitro, transparentno in dostopno. Resolucija vključuje tudi sledeče direktive za države članice:

  • prepoved prisilne sterilizacije, medicinskih posegov in/ali diagnoz iz področja duševnega zdravja kot pogoje za pravno prizanje spola,
  • vključevanje transspolnih oseb v protidiskriminacijsko zakonodajo in zakonodajo, ki ureja zločine iz sovraštva,
  • oblikovanje pravnega prepoznanja tretjega spola za osebe, ki to želijo,
  • zagotavljanje najboljših interesov za otroke v vseh primerih, ki zadevajo (tudi) otroke,
  • zdravstvene storitve za transspolne osebe naj postanejo dostopne vsem (tudi transspolnim otrokom), dostop pa naj bo omogočen brez pridobitve diagnoz duševnega zdravja po državnih ali mednarodnih klasifikacijah,
  • proaktivno vključevanje v informiranje, osveščanje in izobraževanje, predvsem za profesionalne in strokovne skupine, ki so kakorkoli vključene v delo s transspolnimi osebami.

Evropska komisija je za področje transspolnosti izrazila pomembno stališče, in sicer, da so vse transspolne osebe zaščitene proti diskriminaciji. Pri Evropski komisiji pravijo, da mora biti obstoječa evropska zakonodaja za boj proti diskriminaciji na podlagi spola interpretirana na način, da se z njo proti diskriminaciji zaščitene vse transspolne osebe. Te zaenkrat niso posebej omenjene v evropski zakonodaji o enakopravnosti, čeravno naj bi se načelo o enaki obravnavi ne glede na spol nanašalo tudi
na diskriminacijo na podlagi potrditve spola. V novem poročilu pa Komisija pravi, da mora biti obravnavana tudi diskriminacija na podlagi spolne identitete.

Evropski parlament je junija 2015 sprejel poročilo o enakosti spolov, ki je vključujoče do transspolnih oseb. Poslanke_ci so od Evropske komisije zahtevali strategijo za enakost spolov, saj zdajšnja s koncem letošnjega leta poteče. Prenovljena strategija bi po njihovem mnenju morala upoštevati in krepiti pravice različnih skupin kot so migrantke, pripadnice etničnih manjšin, romske ženske in transspolne ženske.

V poročilu pozivajo Evropsko komisijo, da zagotovi pravno priznanje spola na celotnem območju EU. Komisijo in Svetovno zdravstveno organizacijo pa, naj se transspolne osebe preneha klasificirati kot duševno bolne in začne legitimirati in ne patologizirati raznolikosti spolnih identitet in izrazov v otroštvu. Prav tako so problematizirale_i diskriminacijo in nasilje, s katerim se soočajo transspolne osebe po Evropi zaradi svoje spolne identitete in spolnega izraza. Trenutno sicer še ni znano, ali bo nova strategija tudi sprejeta.