TransJezikanje: jezikovna delavnica

Jezik je družbeni proces, ki ne le odraža, ampak tudi oblikuje naše dojemanje in razumevanje sveta. Je orodje, s katerim oblikujemo naše (dis)identitete in naše realnosti, sprejemamo ali zavračamo pozicije znotraj družbe ter ubesedujemo naša občutja in dejanja.

Velikokrat pa je jezik tudi omejujoč in nam ne omogoča izražanja, kot bi si ga želele_i; obstaja le znotraj binarnosti in znotraj okvirov družbeno poznanega.

Transspolne in cisspolno nenormativne osebe smo velikokrat prav zaradi slovničnega spolnega sistema in jezikovnih norm prisiljene k temu, da se »sprijaznimo« z ozkostjo jezikovnega prostora.

Ker nočemo (p)ostati utesnjene_i znotraj binarnih jezikovnih norm, smo se pri Zavodu TransAkcija odločile_i, da v sklopu Evropskega dneva jezikov pripravimo izobraževalno delavnico TransJezikanje.

Delavnica bo potekala dva dni, in sicer v soboto, 23. septembra, in v nedeljo, 24. septembra, na Trubarjevi 76a (DIC Legebitra).
Zaželeno je, da ste prisotne_i na obeh delih delavnice, saj je namen ustvariti varnejše okolje, kjer se bomo počutile_i čim bolje in kjer bomo lahko prevpraševale_i obstoječe jezikovne norme in kreirale_i nove, neizključujoče.

V soboto začnemo ob 11. uri z enournim zajtrkom in nadaljujemo z delavnico, ki bo trajala predvidoma do 17. ure. Prvi dan bo namenjen predvsem medsebojnemu spoznavanju, deljenju znanja in izkušenj s področja jezika in diskurzov. Pogovarjale_i se bomo o pomenu samoizražanja, interpretaciji jezika, pomembnosti preokvirjanja določenih izrazov in besed. Odgovarjale_i si bomo na vprašanja, kot so: Kaj je jezik institucij?, Kaj povemo s tem, ko ne rečemo nič?, Kaj čutimo, ko slišimo …?

V nedeljo nadaljujemo ob 9h zjutraj, ko vas bo spet pričakal okrepčilen zajtrk. Z delavnico bomo zaključile_i predvidoma do 14.30. Drugi dan bo usmerjen v akcijo. Z znanjem in na podlagi tem, ki se bodo odpirale prejšnji dan, bomo snovale_i nove smernice za neizključujoč jezik. Preobračale_i bomo obstoječe besede in fraze ter pustile_i domišljiji prosto pot pri kreiranju novih izraznih oblik.

Delavnica bo raznolika tako glede na metode dela kot tudi glede na vsebino.

Prostor, kjer se bo delavnica odvijala, je prilagojen vozičkom.

Hrana na zajtrku in čez dan bo veganska/vegetarijanska.


Število mest je omejeno.

Zaradi lažje organizacije prosimo, da izpolnite prijavnico.

Vabljene_i!

 *****

Trenerki_ja & reference:

Katja Sešek
– Od leta 2010 sodeluje z nevladnimi in vladnimi organizacijami ter zavodi (Univerza v Ljubljani, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, Javni zavod Mladi zmaj, Društvo za razvoj in krepitev socialnega dela Premik).
– V študijskih letih 2012/2013 in 2013/2014 je sodeloval_a pri projektu Živa knjižnica – ne sodi knjige po platnicah.
– V študijskih letih 2013/2014 in 2014/2015 je sodeloval_a pri projektu »Na obrobju!«, v okviru katerega je izvajala delavnice človekovih pravic za mladino v Četrtnih mladinskih centrih v Ljubljani.
– Od leta 2013 se udeležuje mednarodnih in domačih treningov ter seminarjev s področja človekovih pravic in LGBT+ tematike.
– Od leta 2013 ima naziv »nacionalna trenerka učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS«.
– Od leta 2014 sodeluje pri organizaciji in izvajanju mladinskih izobraževalnih LGBT+ taborov.
– Od leta 2014 izvaja metode Gledališča zatiranih po Augustu Boalu in organizira delavnice v sklopu te teme.
– Od leta 2014 samostojno izvaja delavnice in predavanja z naslovom Svetlooki/temnooki.
– V študijskih letih 2014/2015 in 2015/2016 je v okviru rednih predavanj in vaj na več fakultetah, Univerze v Ljubljani (Fakulteta za socialno delo, Pedagoška fakulteta, Zdravstvena fakulteta) izvajal_a delavnice in izobraževanja za študentke_e v obsegu 70 ur.
– Od aprila 2017 je zaposlen_a na Društvu informacijski center Legebitra, kot izvajalka programa Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene.

Evan A. Grm
– Soustanovitelj_ica Zavoda Transfeministična Iniciativa TransAkcija.
– Od leta 2014 dalje usposabljanja prostovoljk_cev in praktikantk_ov na DIC Legebitra in pri Zavodu TransAkcija,.
– Od leta 2015 sodeluje pri pripravi in izvedbi Legebitrinih mladinskih taborov,
– Od leta 2015 koordinira program Zavoda TransAkcija.
– Od leta 2015 pomaga pri vodenju podpornih skupin za transspolne osebe.
– Sodeluje pri oblikovanju publikacij in izobraževalnih vsebin na področju transspolnosti (dokumentarni film Transspolna življenja v Sloveniji (2016), razstava 30’: Portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb (2017), publikaciji Vsi spoli so resnični (2015) in Pravno priznanje spola v Sloveniji (2016)).
– Od leta 2016 sodeluje pri izvajanju izobraževanj o transspolnosti v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, izobraževalnih institucijah itd.
– Od leta 2017 organizira in izvaja aktivnosti v sklopu mladinskega programa Legebitre.
___________________________________________________
Delovanje Zavoda TransAkcija sofinancirajo Mestna občina Ljubljana, U.S. Embassy Ljubljana in Astraea Lesbian Foundation for Justice.