LGBT-aktivistični poligon

Zavod TransAkcija, Društvo DIH, Legebitra, Ljubljana Pride in Klub Tiffany
vas vabimo, da se nam pridružite na
LGBT-aktivističnem poligonu
v soboto, 21. 4. 2018 med 11.00 in 17.00 Poligon -> kreativni center.

Dogodek predstavlja edinstveno priložnost za povezovanje, sodelovanje in skupno razmišljanje o izzivih, s katerimi se LGBT+ osebe srečujemo v lokalnem kontekstu.

Namen dogodka je, da v kreativnem vzdušju Poligona identificiramo izzive in predstavimo ideje, kako aktivno nasloviti nekaj izmed njih ob prihajajočem Mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji (IDAHOBiT), ki ga obeležujemo 17. maja vsako leto.

Vsako leto ima IDAHOBiT tudi določeno temo in letos je ta tema ravno “Alliances for Solidarity”, ki bo tudi glavna smer, v okviru katere bomo na LGBT-aktivističnem poligonu razvijale_i ideje za aktivnosti in njihovo realizacijo v maju.

LGBT-aktivistični poligon, katerega namen je tudi druženje in združevanje LGBT+ oseb in organizacij, je namenjen vsem, ki bi rade prispevale_i z idejami ali pa zgolj svoj čas in energijo in se ob tem še dobro imele_i. Zaželeno je, da se dogodka udeležite v celoti, če pa to ne bo mogoče, lahko seveda pridete ali odidete, kadar želite.

Prosimo vas, da vnaprej razmislite o idejah za aktivnosti za obeleženje IDAHOBiT 2018 ali pa o izzivih/problemih, ki bi lahko služili kot iztočnice.

Če imate ideje in bi želele_i aktivno sodelovati, a se dogodka 21. 4. ne morete udeležiti, vas prosimo, da nam svoje ideje posredujete na evan.grm@transakcija.si ali tadeja.pirih@skuc.org.

Podrobnejši program in dodatne informacije bodo objavljeni v prihodnjih tednih, zato spremljajte facebook dogodek!

Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.

Toplo vabljene_i!
Prep tim LGBT-aktivističnega poligona

English version

Zavod TransAkcija, Društvo DIH, Legebitra, Ljubljana Pride in Klub Tiffany are inviting you to join us at LGBT Activist Poligon, which will take place on Saturday, 21. 4. 2018 between 11.00 and 17.00 at Poligon -> kreativni center.

The event is an unique opportunity for networking, cooperation and joint reflection on the challenges that LGBT people face in the local context.

The purpose of the event is to identify the challenges together in the creative atmosphere of Poligon and to present ideas on how to actively address some of them on the forthcoming International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOBiT), which is celebrated on May 17th each year.

Every year IDAHOBiT has a certain theme, and this year, this topic will be “Alliances for Solidarity”, which will also be the main direction in which we will develop ideas for activities and their realization for the event in May.

The LGBT Activist Poligon event, which is also aimed at socializing and networking for LGBT+ people and organizations, is intended for those who would like to contribute ideas, their time and energy and have a good time. It would be great if you could participate in the event fully, but if this is not possible, you can of course come or go whenever you want.

Please prepare your ideas about IDAHOBiT 2018 activities or challenges / problems that could serve as a source of ideas. If you cannot attend your event and have ideas which you would like to share, please send us your ideas to evan.grm@transakcija.si or tadeja.pirih@skuc.org.

The event will be held in Slovene and English.

We would be happy to have you there!

The prep team of LGBT Activist Poligon