Preventivni zdravstveni programi izdajajo vabila na podlagi uradno določenega spola

Objavljamo informacije, ki smo jih prejele_i glede dostopnosti preventivnih zdravstvenih programov namenjenih osebam, ki jim je bil ob rojstvu pripisan ženski spol.

V Sloveniji je zagotovljena pravica do celostnega preventivnega zdravstvenega varstva za ženske v zvezi z reproduktivnim zdravjem, nosečnostjo in porodom.” (Vir: Ministrstvo za zdravje)

Na podlagi dejstva, da Ministrstvo za zdravje pravico do celostnega preventivnega zdravstvenega varstva omogoča ženskam, smo preverile_i, kako se ta označevalec uporablja v praksi. Ali gre za osebe, ki se identificirajo kot ženske (ne glede na spol, ki ga imajo navedenega v osebnih dokumentih), gre za osebe, ki jim je bil pripisan ženski spol ob rojstvu (ne glede na spol, ki ga imajo navedenega v osebnih dokumentih) ali gre za osebe, ki jim je bil pripisan ženski spol ob rojstvu in imajo ta spol naveden tudi v dokumentih? Morda se sliši komplicirano, vendar so ta vprašanja za pravico do zdravstvenega varstva za transspolne osebe pomembna.

Obrnile_i smo se na preventivna programa ZORA – Program zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu in DORA Program organiziranega zgodnjega odkrivanja raka dojk ter jih vprašale_i na kakšni osnovi njihovi sistemi generirajo vabila v storitve preventivnih programov.

Prejele_i smo sledeče informacije:

  • osebe prejemajo vabila na osnovi EMŠO številke in spola, torej bo presejalni sistem programov na preglede povabil le osebe, ki imajo uradno zveden ženski spol ter ujemajočo se EMŠO številko,
  • v program ZORA vabijo vse, ki imajo v Centralnem populacijskem registru (CRP) uradno označen ženski spol in, ki vsaj 4 leta v registru ZORA nimajo registriranega izvida brisa materničnega vratu.

To pomeni, da transspolne osebe, ki imajo maternični vrat in/ali prsi, ter imajo v CRP uradno oznako za moški spol, vabil na preventivne zdravstvene programe ne prejemajo.

Lahko pa se same_i naročijo na pregled pri osebni_em ginekologinji_u, ki jim bo izvedla_el omenjen/e pregled/e. Vabil ne bodo prejele_i, saj jih programi ZORA in DORA ne bodo dobile_i iz centralnega populacijskega registra.

S programa ZORA so nam še sporočile_i, da je pomembno, da vse člane_ice naše skupnosti, ki imajo maternični vrat in so stari 20−64 let, ter imajo v osebnih dokumentih moški spol, obveščamo, da je pomembno, da se udeležujejo v presejalnem programu ZORA.

Pozivamo torej vse transspolne osebe, katerim je bil pripisan ženski spol ob rojstvu ter so opravile pravno priznanje spola in imajo sedaj v osebnih dokumentih naveden moški spol, da redno spremljajo svojo udeležbo v preventivnih zdravstvenih programih ter se na preglede naročijo preko svojih izbranih ginekologinj_ov in/ali osebnih zdravnic_kov.

Za pomoč ali dodatne informacije smo na voljo na info@transakcija.si.