Podprimo interspolne osebe v Sloveniji

 

Koalicija nevladnih organizacij iz Slovenije med 30. septembrom in 1. oktobrom v Ljubljani gosti šest strokovnjakinj_ov iz mednarodne krovne organizacije za področje človekovih pravic interspolnih oseb v Evropi OII Europe.

Namen obiska je informirati različne javnosti, oblikovalke_ce politik ter odločevalke_ce o kršitvah človekovih pravic, s katerimi se soočajo interspolne osebe v Sloveniji.

V sklopu obiska organiziramo tri javne dogodke, ki bodo potekali v angleščini, in sicer:

Predstavnice_ki OII Europe se bodo srečale_i tudi s predstavnicami_ki različnih političnih strank in Ministrstva za zdravje, z Zagovornikom načela enakosti, mediji ter aktivisti_kami s področja človekovih pravic, predvsem LGBTI-oseb, in posameznicami_ki iz skupnosti LGBT.

Interspolnost je krovni pojem, ki zajema spekter različic spolnih značilnosti (zunanji in notranji spolni organi, hormoni, kromosomi), ki se pri človeku pojavljajo naravno. Termin interspolnost temelji na dejstvu, da se spol na telesu odraža na različne načine in da obstajajo osebe z različicami spolnih značilnosti izven binarnega razumevanja spola ženska-moški. Spolne značilnosti so v telo vpisane ob rojstvu, pa če smo interspolna oseba ali ne.

Telesna avtonomija – sprejemanje lastnih informiranih odločitev o telesu in o tem, kaj se z njim zgodi – je temeljna človekova pravica, ki je vključena v več instrumentov človekovih pravic po vsem svetu. Na podlagi spolnih značilnosti se pravica do telesne avtonomije pri interspolnih osebah redno in grobo krši, tudi v Sloveniji. Te kršitve so vse bolj dokumentirane in danes so interspolne osebe mednarodno priznane kot žrtve škodljivih medicinskih praks in drugih kršitev človekovih pravic.

Od leta 2009 do danes so organi Združenih narodov (ZN) države članice že 49-krat pozvali, naj ustavijo kršitve človekovih pravic interspolnih oseb. Države članice Sveta Evrope so od ZN prejele 26 priporočil, od tega 15 samo v zadnjih dveh letih. Poleg tega sta Parlamentarna skupščina Sveta Evrope in Evropski parlament sprejela resoluciji, ki med drugim pozivata k zakonski prepovedi nenujnih kirurških in drugih posegov, katerih namen je “normalizacija” izgleda spolnih značilnosti in ki se izvajajo na interspolnih otrocih brez njihove informirane privolitve.

Interspolne osebe že od zgodnjega otroštva soočajo s stigmo; strukturno diskriminacijo; z nadlegovanjem; mankom primerne zdravstvene oskrbe, kar med drugim vključuje nenujne in medicinsko neutemeljene kirurške posege za normalizacijo spolnih značilnosti, prikrivanje dejanske narave izvedenih kirurških posegov, otežen dostop do potrebnih zdravil, onemogočanje dostopa do zdravstvenih kartotek. Soočajo se tudi z mankom pravnega varstva in nevidnostjo svojih teles v družbi. Pri zaposlovanju se pogosto soočajo z diskriminacijo, ki temelji na njihovem izgledu ali spolnem izrazu. Soočajo se lahko tudi z višjo stopnjo revščine, saj so zaradi patologizacije njihovih spolnih značilnosti in travm, ki izhajajo iz tega, prekinitve njihovega formalnega izobraževanja lahko pogostejše.

Pristojne institucije zato pozivamo k:

  • oblikovanju in upoštevanju definicij in terminov, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in depatologizacijih raznolikih spolnih značilnosti;
  • prepovedi in ustreznem sankcioniranju izvajanja morebitnih nenujnih, nepovratnih, medicinsko neutemeljenih kirurških posegov, katerih namen je “normalizacija” izgleda spolnih organov, in drugih posegov v spolne značilnosti interspolnih oseb brez predhodne, osebne, svobodne in popolne privolitve dotične osebe;
  • oblikovanju neodvisne delovne skupine, sestavljene iz strokovnjakinj_ov s področja človekovih pravic, interspolnosti, psihosocialne podpore in medicine z namenom revizije trenutnih protokolov za obravnavo interspolnih oseb ter njihove uskladitve s sodobnimi medicinskimi praksami in standardi človekovih pravic;
  • dostopu do psihosocialnega svetovanja za interspolne osebe in njihove družine, ki temelji na senzibiliziranem naslavljanju njihovih specifičnih potreb.

Obisk organizira koalicija organizacij, in sicer Amnesty International Slovenije, Društvo DIH, Društvo Kvartir, Društvo Legebitra, Društvo Parada ponosa, Društvo ŠKUC in Zavod TransAkcija.