Prostitucija in spolno delo v Sloveniji

Rdeč dežnik je od leta 2001 mednarodni simbol gibanja spolnih delavk_cev. Motiv in design: Nuka Horvat

Si za spolne odnose ali spolne usluge kadarkoli dobil_a denar ali druge dobrine?
Potem iščemo prav tebe. Tvoje izkušnje so pomembne.

Z anketo želimo pridobiti osnovni vpogled v izkušnje oseb s prostitucijo, spolnimi uslugami in spolnim delom v Sloveniji.

Sodelovanje v raziskavi je anonimno.

POVEZAVA NA ANKETNI VPRAŠALNIK

V anketi lahko sodeluješ ne glede na to, kako se nazivaš in ali se nazivaš kot spolna delavka_ec ali ne.

Vsebinska opomba:
Termin spolno delo definiramo kot tržno dejavnost med odraslimi osebami vseh spolov, kjer so vse vključene osebe privolile v dogajanje. Spolno delo jasno ločimo od trgovine z ljudmi.
Termin prostitucija vključujemo zaradi večje prepoznavnosti teme in legitimacije jezika, ki ga osebe, ki nudijo in izvajajo spolne usluge kot tržno dejavnost, uporabljajo zase.
Distanciramo se od enačenja spolnega dela in/ali prostitucije s trgovino z ljudmi. Pojavi so brez dvoma prepleteni, ne pristajamo pa na enostransko predstavljanje tematike in zanikanje moči in samostojnega odločanja pri spolnem delu.
Prav tako naše delovanje na področju spolnega dela ni povabilo v diskusije glede dejstva ali je spolno delo delo ali ne. Svojo pozicijo smo jasno opredelile_i in stojimo za tem, da legitimnosti izkušenj spolnih delavk_cev v feminističnem udejstvovanju ni tema, ki bi bila lahko predmet debate.

*******************************************************************************************************

Prosimo za pomoč pri delitvi anketnega vprašalnika znotraj vaših organizacij, iniciativ, kolektivov in skupin oz. z osebami, ki jih poznate, ki imajo izkušnje s spolnim delom in prostitucijo. Hvala!

Več informacij: info@transakcija.si