Zin Kvirantena – poziv za prispevke

Motiv: Nuka Horvat

Vse trans in kvir osebe vabimo k soustvarjanju kvir zina!

poziv: 16. april – 10. maj

objava: 17. maj

prispevek pošlji na: horvatnuka@gmail.com

*****

Kako lahko sodeluješ?

Tema: Kot tematsko izhodišče te lahko navdihujejo transspolnost, trenutna svetovna pandemija, ustvarjanje v karanteni, izolacija, itd. ali pa IDAHOBiT – mednarodni dan boja proti homo-, bi-, trans-, interfobiji, ki ga LGBTIQ+ skupnost obeležuje 17. maja vsako leto. Tema ni obvezujoča.

Format: Prispevki so lahko kakršne koli oblike, da so le lahko dokumentirani v dvodimenzionalnem zinu. Lahko so tekst, kolaž, ilustracija, risba, strip, križanka, pobarvanka, skratka karkoli. Končni format bo A5, izdelke drugih dimenzij bomo priredile_i Prispevek je lahko v katerem koli jeziku. Lahko pošlješ tudi več kot en prispevek. Podpiši se, kot želiš biti naveden_a v zinu – lahko tudi z vzdevkom/anonimno/instagram handlom, itd.

Kam pošljem svoj prispevek? Svoj prispevek najkasneje do 10. maja pošlji na e-naslov horvatnuka@gmail.com. S kakršnim koli vprašanjem se prav tako lahko obrneš na Nuka Horvata, ki bo zin zbral in uredil.

Objava: Zin bo izšel 17. maja kot obeležitev IDAHOBiT 2020, in sicer v PDF formatu. Tako bo pripravljen za branje, deljenje oziroma za tisk doma, objavljen pa bo tudi na spletni strani in družabnih omrežjih TransAkcije.

Kaj je zin? Samozaložniška DIY (naredi sam_a) publikacija, v katerih so zbrane misli, ilustracije, kolaži ene_ga same_ga ali večih avtoric_jev.

Kaj še čakaš? Gotovo imaš doma že kakšno svojo zanimivo stvaritev ali pa jo lahko ustvariš v teh dneh! Deli jo z nami in polepšaj izolacijo drugim trans in kvir osebam!

*****

ENGLISH

Zin Kvirantena/ Queerantine zine – call for submissions

Open to submissions from all trans or/and queer persons!

Call will be open from April 16 – May 10

Publication date: May 17

Send to: horvatnuka@gmail.com

How to participate:

Topic: Suggested topics range from experiences as a trans/queer/LGBTIQ person, the current global pandemic, creativity in quarantine, isolation, etc. or IDAHOBiT – International day against homo-, bi-, trans- and interphobia, which is observed every year on May 17. The theme is not mandatory.

Format: Contributions can take any form so long as they can be documented in a two-dimenional zine. They can range from text, illustration, drawings, comics, crosswords, coloring sheets – more or less anything. The final product will be an A5 zine, and all contributions will be resized to fit. The contributions may be in any language. Each person can send more than one contribution. Please let us know how you would like to be signed in the zine – it can also be anonymous/nickname/instagram handle, etc.

Where to send it: e-mail your contribution(s) to horvatnuka@gmail.com.  Nuka Horvat, who will edit the zine, is also happy to answer any questions you might have.

Publication: The zine is set to be published on May 17 for IDAHOBiT. It will be available in PDF, ready to read, print and share. TransAkcija will also post it on our social networks and website.

What is a zine? Zines are self-published DIY publications, which usually include thoughts, illustrations, collages … by one or more authors.

What are you waiting for? We bet you have something interesting to share, if not you can create it! Share it with us and make this time of isolation a bit better for other trans and queer people!