Zemljevid in indeks pravic transspolnih oseb v Evropi in Centralni Aziji 2020

Transgender Europe – TGEU, krovna organizacija za tematike transspolnosti v Evropi, je izdala letni zemljevid in indeks pravic transspolnih oseb v Evropi in Centralni Aziji.

Zemljevid prikazuje zakonske zahteve po sterilizaciji in administrativne prakse v zakonodaji, ki urejajo pravno priznanje spola v državah Evrope in Centralne Azije. Indeks pravic transspolnih oseb pa predstavlja podrobnejši pregled stanja v 30 različnih kategorijah.

Indeks pravic transspolnih oseb predstavlja pregled zakonskega stanja na področju enakopravnosti in nediskriminacije na področju spolih identitet in spolnih izrazov in izpostavlja zakonske zahteve pri postopkih priznanja spolnih identitet. 30 kategorij, ki jih obsega indeks se nanaša na 6 širših področij, in sicer na pravno priznanje spola, azil, predsodke/nasilje, nediskriminacijo, zdravstvene storitve in družino.

Pravno priznanje spola in človekove pravice transspolnih oseb v Evropi in Centralni Aziji v številkah (2020):

 • 41 – število držav v katerih obstaja postopek pravnega priznanja spola (izmed 54 držav vključenih v analizo),
 • 31 – število držav, ki kot pogoj zahteva pridobitev diagnoze duševnega zdravja,
 • 6 – število držav, ki ureja pravno priznanje spola na osnovi samoidentifikacije,
 • 13 – število držav, ki kot pogoj zahteva sterilizacijo,
 • 2 – število držav, kjer je transspolnost depatologizirana,
 • 1- število držav, kjer je konverzijska terapija na osnovi spolne identitete prepovedana,
 • 23 – število držav, ki omogoča mednarodno zaščito na osnovi spolne identitete,
 • 24 – število držav, ki omogočajo varstvo pred diskriminacijo v zdravstveni oskrbi,
 • 32 – število držav, ki omogočajo varstvo pred diskriminacijo pri zaposlovanju,
 • 27 – število držav, ki omogočajo varstvo pred diskriminacijo pri izobraževanju,
 • 20 – število držav, ki kot pogoj zahtevajo ločitev,
 • 31 – število držav, ki ima starostno omejitev za dostop do pravnega priznanja spola,
 • 4 – število držav, ki pripoznava starševstvo trans starša z binarno spolno identiteto,
 • 1 – število držav, ki pripoznava starševstvo trans starša z nebinarno spolno identiteto,
 • 1 – število držav, ki omogoča celovito pravno priznanje spola nebinarnim osebam,
 • 1 – število držav, ki država omogoča delno pravno priznanje nebinarnim osebam.

Vir: Transgender Europe, 2020