Uporniški femini-zin: poziv za prispevke

Motiv in dizajn: Nuka Horvat

Zavod TransAkcija v sodelovanju z Lezbično četrtjo, Mladinsko aktivistično organizacijo – MAO in Pritličjem vabimo k soustvarjanju Uporniškega femini-zina!

rok za prispevke: 6. november 2020

objava: 18. november 2020 (v spletni in tiskani obliki)

prispevek pošlji na: horvatnuka@gmail.com

*****

Kako lahko sodeluješ?

Vsako leto novembra poteka mesec osveščanja o transspolnosti. Pri TransAkciji ga obeležujemo z osrednjim letnim dogodkom TransMisija in spremljevalnimi dogodki. Letos se osredotočamo na UPOR. To bo osrednja tema, o kateri bomo govorile_i v luči povezovanja različnih gibanj, posameznic_kov in naših manjših in večjih uporov. Ravno zato pri izdaji zina sodelujemo z Lezbično četrtjo, MAO in Pritličjem. Eno izmed ključnih prispevkov oziroma izhodišč Zavoda TransAkcija sta trans aktivizem in transfeminizem, pomembno pa se nam zdi, da se ju razume širše in vključuje v druga gibanja, prav tako kot je pomembno, da se vse_i učimo in povezujemo med seboj.

Tema: Kot pove že naslov Uporniški femini-zin je tema zina UPOR v najširšem smislu in različne uporniške prakse. Prispevki se tako lahko navezujejo neposredno na petkove proteste in politično situacijo v Sloveniji, lahko pa govorijo z intimne perspektive našega vsakdana.

Kako izražaš svoj upor? Kaj je tisto, kar ga podžiga? oziroma Kaj tvojemu/vašemu gibanju/ skupini pomeni upor? Zakaj se upirate? Kako se upirate? Je upor samo odziv ali ponuja tudi alternative za drugačno prihodnost oz sedanjost? Zanima nas tudi razmišljanje o solidarnosti in povezovanju, feminizmih in drugih vrednotah, ki te/vas vodijo.

Namen zina je združiti različna dojemanja in prakse uporov v svoji raznolikosti in prikazati, kako se med seboj lahko dopolnjujejo. Tema ni obvezujoča. Lahko se nanjo navezujete tudi v širšem, bolj abstraktnem smislu. Osvetliti želimo predvsem glasove LGBTI oseb oziroma vseh, ki se v obstoječem sistemu, še posebej pa ob zaostritvah razmer, znajdejo v še posebej ranljivem položaju.

Format: Prispevki so lahko kakršne koli oblike, da so le lahko dokumentirani v dvodimenzionalnem zinu. Lahko so fotografije, teksti (razmišljanja, osebne izkušnje, politični…), kolaž, ilustracije, risbe, stripi, križanke, pobarvanke – skratka karkoli. Končni format bo A5, izdelke drugih dimenzij bomo priredile_i. Zin bo črno-bel, “back to basics” in prilagojen čim lažji distribuciji. Prispevek je lahko v katerem koli jeziku, čeprav se tokrat osredotočamo na slovenski prostor. Lahko pošlješ tudi več kot en prispevek. Podpiši se, kot želiš biti naveden_a v zinu – lahko tudi z vzdevkom/anonimno/instagram handlom, ipd, navedi pa tudi naslov prispevka, če naj ga ima.

Kam pošljem svoj prispevek? Svoj prispevek najkasneje do 6. novembra pošlji na e-naslov horvatnuka@gmail.com. S kakršnim koli vprašanjem se prav tako lahko obrneš na Nuka Horvata, ki bo zin zbral in uredil. Za prispevke ni predvideno plačilo.

Objava: Zin bo izšel 18. novembra kot osrednji element letošnje TransMisije:UPOR. Ob izidu je načrtovan dogodek v obliki diskusije s sodelujočimi skupinami in posamezniki. Nekaj izbranih prispevkov bo na ogled v obliki razstave v Pritličju. Omejeno število izvodov bomo natisnile_i, Uporniški femini-zin pa bo objavljen tudi v PDF formatu. Tako bo pripravljen za branje, deljenje oziroma za tisk doma, objavljen pa bo tudi na spletni strani in družabnih omrežjih iniciativ, ki sodelujejo pri organizaciji.

Kaj je zin? Samozaložniška DIY (naredi sam_a) publikacija, v katerih so zbrane misli, ilustracije, kolaži ene_ga same_ga ali večih avtoric_jev. Naš zin bo v duhu upora kolaborativen.

Kaj še čakaš? Gotovo imaš doma že kakšno svojo zanimivo stvaritev ali pa jo lahko ustvariš v teh dneh! Deli jo z nami, naj se vidijo mnogoteri načini upora in njihova moč!

*****