Raziskava: LGBTIQ+ osebe in coming out

LGBTIQ+ osebe in coming out/razkritje. Večna tema, o kateri nikoli ne moremo vedeti dovolj.

V Zavodu TransAkcija se pri svojem delu s strani uporabnic_kov, članic_ov LGBTIQ+ skupnosti in njihovih bližnjih, zaveznic_kov kot tudi oseb s katerimi sodelujemo tekom izobraževanj in projektov ves čas srečujemo z raznimi vprašanji glede coming outa oz. razkritja.

Z namenom vsem naštetim skupinam, predvsem pa LGBTIQ+ skupnosti ponujati točno takšno podporo, storitve, produkte in projekte, ki jih potrebujejo glede na svoje želje, ideje in potrebe, bo eden naših programskih fokusov v letu 2021 prav coming out/razkritje.

V ta namen smo pripravile_i kratko raziskavo, s katero želimo pridobiti bolj natančen vpogled v izkušnje in potrebe LGBTIQ+ oseb s coming outom/razkritjem.

POVEZAVA DO ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Vprašalnik je namenjen vsem LGBTIQ+ osebam.
Sodelovanje v raziskavi je anonimno.

Rezultati raziskave bodo v korist pri oblikovanju produktov, dogodkov in projektov, namenjenih LGBTIQ+ osebam s strani nevladnih organizacij.

Izpolnjevanje ankete je ocenjeno na približno 5 – 10 minut.

Že v naprej se ti zahvaljujemo za sodelovanje.

************************************************************************************************

Prosimo za pomoč pri delitvi anketnega vprašalnika znotraj vaših organizacij, iniciativ, kolektivov in skupin oz. med LGBTIQ+ osebami, ki jih poznate. Hvala!

Več informacij: info@transakcija.si