Mednarodni dan pravic spolnih delavk_cev

Mednarodni dan pravic spolnih delavk_cev oz. International Sex Worker Rights Day se na mednarodni ravni obeležuje 3. marca vsako leto.

Dan so inspirirali dogodki iz 2001, ko se je na festivalu v Indiji zbralo 25.000 spolnih delavk_cev, čeprav so prohibicionistične skupine vlagale zelo veliko truda v preprečitev festivala. Dogodek je navdušil organizacije, kolektive in iniciative spolnih delavk_cev po vsem svetu in posledično se od leta 2002 dan obeležuje na mednarodni ravni. Namen dneva je osveščanje in informiranje o kršitvah človekovih in delavskih pravic, ki jih doživljajo spolne_i delavke_ci.

Spolno delo (angl. sex work) je tržna dejavnost med odraslimi osebami vseh spolov, kjer so vse vključene osebe privolile v izmenjavo spolnih odnosov ali spolnih uslug v zameno za denar ali druge monetarne ali materialne dobrine. Spolno delo temelji na medsebojnem privoljenju in je jasno ločeno od trgovine z ljudmi. Temelji spolnega dela so prepoznavanje dejavnosti kot dela, ki naj bo urejeno v skladu s človekovimi in delavskimi pravicami, zavzemanje za dekriminalizacijo spolnega dela in nasprotovanje vsem oblikam kriminalizacije vseh vpletenih strank.

Spolne_i delavke_i so osebe z raznolikimi spolnimi identitetami in spolnimi izrazi ter raznimi drugimi osebnimi okoliščinami, kot so spolna usmerjenost, rasa, etnična pripadnost, invalidnost, starost, HIV status, itd. Kadar razmišljamo o nasilju, diskriminaciji in/ali kršitvah človekovih pravic, ki so jim spolne delavke_ci izpostavljene_i, moramo ob tem upoštevati tudi njihove druge osebne okoliščine, ne le dejstvo, da so spolne delavke_ci.

Za dekriminalizacijo: položaj Zavoda TransAkcija do pravne ureditve spolnega dela

Naše delovanje na področju spolnega dela je osnovano na sledečih vrednotah in prepričanjih:

 • spolno delo prepoznavamo kot delovno dejavnost,
 • ki naj bo urejena v skladu s človekovimi in delavskimi pravicami,
 • nasprotovanje enačenju spolnih delavk_cev z žrtvami, razen kadar se oseba sama tako opredeljuje,
 • zavzemanje za celovito dekriminalizacijo spolnega dela in
 • nasprotovanje vsem oblikam kriminalizacije vseh vpletenih strank.

Razumevanje spolnih delavk_cev kot žrtev med drugim izhaja iz takoimenovanega “nordijskega modela” oz. “švedskega modela”, ki spolno delo opredeljuje kot nelegalno in kazensko preganja stranke, kar ima za spolne delavke_ce izredno škodljive ekonomske, socialne in varnostne posledice. Več o posledicah je mogoče prebrati v publikaciji The Real Impact of the Swedish Model on Sex Workers (NSWP).

Zavod TransAkcija smo članska organizacija mednarodnih krovnih organizacij TGEU – Transgender Europe in ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey, ki imajo jasno opredeljene smernice glede spolnega dela in s katerimi se v sodelovanju zavzemamo za popolno dekriminalizacijo spolnega dela in ureditev delavskih in človekovih pravic delavk_cev ter dvig vidnosti LGB in predvsem transspolnih spolnih delavk_cev.

Kako lahko (in)direktno podpreš spolne delavk_ce?

 • Prepoznaj, da ima vsak_a posameznik_ca pravico sprejemanja odločitev glede svojega telesa ter dela, ki ga opravlja.
 • Ne sodi drugih na podlagi načina, kako sam_a razmišljaš o sebi – četudi ti ne bi zaradi kakršnihkoli razlogov nikoli želel_a opravljati spolnega dela, to ne pomeni, da je tvoja perspektiva bolj legitimna kot od koga drugega.
 • Izobrazi se o razliki med dekriminalizacijo in legalizacijo spolnega dela.
 • Podpiraj dekriminalizacijo spolnega dela.
 • Podpiraj vse spolne odnose, ki so osnovani na privolitvi med odraslimi osebami.
 • S spolnimi delavkami_ci, ki jih poznaš, se pogovarjaj o njihovih izkušnjah, vprašaj jih, če potrebujejo podporo, itd. Ne poznaš spolnih delavk_cev? Razmisli, kako to. Povsod so.
 • Opusti šale o prostitutkah in prijateljicah noči – niti smešne niso, stigmo pa kljub temu ohranjajo.
 • Slišiš/bereš negativne komentarje o spolnih delavkah_cih? Razbij stereotipe, postavi se za spolne delavce_ke.
 • Si član_ica ali zaposlen_a oseba v LGBT+ in/ali feministični organizaciji, kolektivu, koaliciji? Predlagaj vključitev teme LGBT spolnih delavk_cev v vaš program, dogodke, strateški načrt, notranje pravilnike.
 • Delaš na področju spolno prenosljivih okužb? Izobrazi se in promoviraj specifične zdravstvene storitve, prilagojene potrebam spolnih delavk_cev.
 • Delaš na področju zagovorništva? Vključi spolne delavke_ce med osebe, ki jim nudiš pravno pomoč ali za katere se zavzemaš.

V branje priporočamo:

Vsebinska opomba:
Spolno delo jasno ločimo od trgovine z ljudmi. Distanciramo se od enačenja spolnega dela in/ali prostitucije s trgovino z ljudmi. Pojavi so brez dvoma prepleteni, ne pristajamo pa na enostransko predstavljanje tematike in zanikanje moči in samostojnega odločanja pri spolnem delu.
Prav tako naše delovanje na področju spolnega dela ni povabilo v diskusije glede dejstva ali je spolno delo delo ali ne. Svojo pozicijo smo jasno opredelile_i in stojimo za tem, da legitimnosti izkušenj spolnih delavk_cev v feminističnem udejstvovanju ni tema, ki bi bila lahko predmet debate.