Coming out zin: poziv za prispevke

Dizajn: Katarina Durič

Vse LGBTIQ+ osebe vabimo k soustvarjanju skupnostnega Coming out zina.
K sodelovanju vabimo vse LGBTIQ+ osebe, ne glede na to koliko osebam ste outirane_i oz. ali ste že komurkoli outirane_i ali ne. 

Vse LGBTIQ+ osebe, ki rade pišete, rišete, fotografirate, ali na kakršenkoli drug način ustvarjate vabimo k soustvarjanju Coming out zina – publikacije, ki bo z raznih zornih kotov predstavil temo coming outov. Večna tema, o kateri nikoli ne moremo vedeti dovolj.

Preliminarni rezultati Raziskave LGBTIQ+ osebe in coming out, ki jo letos izvajamo pri Zavodu TransAkcija, jasno kažejo, da si pripadnice_ki LGBTIQ+ skupnosti želite več deljenja coming out zgodb in izkušenj. Pripravo skupnostnega Coming out zina zato vidimo kot krasno priložnost, kjer lahko vse_i o temi coming outov sporočite, kar želite, da bi vedele, slišale in prebrale tudi druge LGBTIQ+ osebe.

Pošljete nam lahko ilustracije, fotografije, stripe, kolaže, doodle, poezijo, prozo, kratke zgodbe, politične tekste, križanke, pobarvanke ali druge bolj ali manj ustvarjalno nenavadne prispevke.

Smernice za pripravo prispevkov: 
  • prispevki naj tematizirajo coming out
  • prispevki naj bodo v slovenščini
  • prispevki so lahko barvni ali črno-beli (zin bo barven)
  • format zina bo A4
  • format: prispevki so lahko kakršne koli oblike, dokler jih lahko dokumentiramo v dvodimenzionalnem zinu
  • prosimo pošljite nam skene, ne fotografije grafičnih prispevkov (strip, kolaž, …)
  • pošljete lahko več kot en prispevek
  • prispevke lahko oddate podpisano z izbranim imenom/vzdevkom ali anonimno
  • prispevek ima lahko naslov ali pa ne

Rok za prispevke: 11. junij 2021

Prispevek pošlji na: info@transakcija.si

Za prispevke ni predvideno plačilo.
Pridružujemo si uredniške pravice glede izbora objavljenih prispevkov.

?  V prispevkih lahko na kakršenkoli način želite tematizirate coming out. Lahko delite svoje osebne izkušnje, pošljete vaše nasvete in ideje za druge LGBTIQ+ osebe, tematizirate coming out procese iz raznih zornih in političnih perspektiv in vse ostalo, kar se vam ob temi coming outa zdi pomembno.
Želimo, da bo publikacija omogočala bolj podrobno razumevanje coming out procesov, izkušenj in potreb tako za LGBTIQ+ osebe, naše bližnje osebe, zaveznice_ke in tudi osebe, za katere bi bilo smotrno, da se informirajo in podučijo o pomenih coming outov v življenjih LGBTIQ+ oseb.

Kaj je zin? Samozaložniška DIY (naredi sam_a) publikacija, v katerih so zbrane teksti, poezija, ilustracije, kolaži ene_ga same_ga ali večih avtoric_jev.

Vse LGBTIQ+ osebe, ne glede na to koliko osebam ste outirane_i, srčno vabimo k sodelovanju!

Komaj čakamo vaše prispevke! ?