TransMisija VIII: Skupnosti v besedi in sliki

Ekipa Zavoda TransAkcija in zaveznice_ki na TransMisiji VIII: Skupnosti v Pritličju, november 2021. Fotografija: Meta Mežan

TransMisija VIII: Skupnosti

naš osrednji letni dogodek, ki ga organiziramo od leta 2014 dalje,
je letos potekal v dveh delih 17. in 18. novembra v Pritličju v Ljubljani.

TransMisija VIII: Skupnosti
1. del: LGBTIQ+ skupnost(i) : odprti forum

Prvi večer TransMisije VIII o LGBTIQ+ skupnost(i) je potekal v obliki odprtega foruma. Sodelovale_i so tako posameznice_ki kot predstavnice LGBTIQ+ nevladnih organizacij. Na vprašanje, kaj si predstavljamo pod besedo “LGBTIQ+ skupnost” in kaj nam pomeni, so bili odgovori različni: več oseb se je strinjalo, da, jim je skupnost življenjskega pomena. Kot pomen skupnosti so izpostavile_i podporo, zaupanje, upanje, povezovanje, pripadnost, pomoč pri osamljenosti in navigaciji skozi življenje LGBTIQ+ oseb.

Fotografija: Meta Mežan

Skupnosti pa ni mogoče samo idealizirati: je tudi odsev družbe v malem, tudi znotraj obstajajo seksizmi, objektivizacija, nasilje, zatiranje nekaterih skupin znotraj same skupnosti in tistih, ki so videni kot “preveč radikalne_i”. Izpostavljeno je bilo tudi, da je skupnost v bistvu razdeljena, razpršena v razne skupine, organizacije, posameznice_ke in da je pomembno, da vsak_a oseba zase najde, kar potrebuje. Konflikti so vedno bili del skupnosti, ni mogoče, da bi se vse_i strinjale_i in bile_i preprosto “happy family”. Govorile_i smo o tem, kako reševati konflikte in se strinjale_i, da se v skupnostih potrebuje več komunikacije – vsaj tam, kjer je nujno sodelovanje. Druge potrebe, ki so jih prisotne_i izrazile_i kot najpomembnejše, so bile, da nujno potrebujemo tudi več empatije in zavedanja, da nobeno mnenje ni ultimativno. Resnično se moramo bolj poslušati in več pogovarjati.

Jasno izraženo je bilo strinjanje glede nujnosti decentralizacije, s povezovanjem skupnosti/aktivizma iz Ljubljane z ostalimi kraji širom Slovenije in tamkajšnjimi lokalnimi skupnostmi. Razmišljale_i smo tudi o velikem pomenu skupnostnih prostorov, ki izginjajo, sploh dnevni prostori, ki niso klubi, kjer smo iskale_i smo tudi alternative že poznanim oblikam (LGBT+ cafeji), ki se v Sloveniji do zdaj niso posebej obnesli.

Grafičen povzetek foruma “LGBTIQ+ skupnost(i)”

 

TransMisija VIII: Skupnosti
2. del: Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?

Drugi del TransMisije je potekal pod naslovom “Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?” in raziskoval prakse zavezništva mnogim družbenim manjšinam, vključno z a, nikakor ne le, trans skupnosti.

Dogodek se je pričel s premierno predstavitvijo videa “Trans osebe so ene_i izmed nas”: sporočila zaveznic_kov trans oseb.

Video predstavlja sporočila 20 oseb, med katerimi so psihoterapevtka, glasbenice, študenta_ki, novinar, komunikologinja, psiholog, fotografinja, profesor sociologije, pisateljica, filmski režiser, učitelj_ica na srednji šoli, flavtistka, aktivistke_i, starši, … 

Gre za prvi takšen video produkt v Sloveniji, kjer razne javne osebe iskreno razmišljajo o svojih zavezniških praksah do trans oseb. Verjamemo, da video nima posebnega pomena samo za trans osebe, ampak tudi jasna sporočila splošni populaciji Slovenije, ki brezkompromisno izražajo podporo trans osebam in pozivajo k vključevanju trans oseb v slovenski družbi.

Nadaljevale_i smo z forumskim pogovorom o zavezništvu, ki smo ga skupaj opisale_i s sledečimi besedami in praksami: solidarnost; osebnostna rast; aktivno vključevanje pripadnic_kov družbenih manjšin v pogovore, ki jih zadevajo; vsakodnevni angažma; osmišljanje preteklih bojev pri sprejemanju odločitev v sedanjosti; delovanje brez dobička oz. doprinosa in mnogo drugega.

Fotografija: Meta Mežan

Osrednja vprašanja dogodka so naslavljala zavezništvo kot prakso in ne identiteto, preseganje iskanja vrednosti zavezništva v samohvali in lastnem dobrem občutku ter mnogo časa posvetile_i tematiziranju ozaveščanju lastnih privilegijev.

Grafičen povzetek foruma “Kako biti (dober_a) zaveznik_ca?”

Delile_i smo dobre prakse zavezništva ter prakse, ki so sogovornike_ce inspirirale glede lastnega aktivnega delovanja. Prav tako pa smo delile_i slabe oz. neoptimalne prakse ter naslovile_i kaj se je iz situacij bilo mogoče naučiti ter kako so ti nenamerni kiksi lahko dober povod v samorefleksijo – kadar si jo dovolimo oz. omogočamo, seveda.

*********************

Hvala vsem, ki ste prišle_i, govorile_i, poslušale_i, spraševale_i, čustovovale_i – zgolj skupaj smo lahko ustvarile_i TransMisijo VIII: Skupnosti kot varen prostor za deljenje in učenje.

*********************

Dogodka so omogočile Astraea Lesbian Foundation for JusticeMama Cash in Mestna občina Ljubljana.