Svetovni dan AIDS-a 2022

1 .decembra je svetovni dan AIDS-a. Na ta dan se osebe po celem svetu združimo v boju proti HIV-u, pokažemo podporo tistim, ki s HIV-om živijo in se spomnimo tistih, ki so umrle_i zaradi bolezenskih stanj kot posledice AIDS-a.

Svetovni dan boja proti AIDS-u
Svetovni dan boja proti AIDS-u

Kljub prepričanjem splošne javnosti, HIV ostaja velik javnozdravstveni problem.

V 2021 je zaradi HIV-a in pridruženih bolezenskih stanj umrlo več kot 650 000 oseb, okužilo pa se jih je 1.5 milijona. (World Health organization [WHO], 2022)

COVID-19 je dodatno povečala naraščajoče svetovne neenakosti pri dostopu temeljnih zdravstvenih storitev, ki jih okužene osebe potrebujejo. (NIJZ, 2021)

Pomembno je omeniti, da so sredstva in čas, ki se vlagajo v preventivo, zdravljenje in raziskovanje že tako okrnjena in pogosto ovirana zaradi ideoloških nestrinjanj in stigme, ki so je deležne predvsem marginalizirane osebe – LGBTIQ+ osebe, temnopolte osebe in osebe drugih rasnih manjšin ter osebe nižjega družbenoekonomskega položaja.

Kljub ekstenzivnemu raziskovanju HIV/AIDS-a in LGBTIQ+ populacije, ki jo ta najbolj prizadene, vemo precej malo o trans osebah in HIV-u. V veliki večini študij so trans osebe štete le kot spol, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, kar ne samo negira njihovo identiteto, temveč s tem tudi ostajajo za zdravstvo in zagovorniške skupine nevidne_i. (Human Rights Campaign Foundation [HRC], 2021)

Redke študije so posvečene in izpostavljajo prav transspolne osebe, te ki pa, pa poročajo o visokih odstotkih okuženih trans oseb. Ena izmed študij pravi, da po celem svetu okoli 19.1% trans žensk živi s HIV, druga, da je za trans ženske v nekaterih okoljih 49x bolj možno, da se okužijo s HIV, v nasprotju z generalno populacijo. (Dr Stefan D. Baral, …, 2012)

Pri trans moških so možnosti za okužbo manjše, vendar še vedno večje, kot pri generalni populaciji (izven binarnosti pa se v dotičnih študijah ne govori). (CDC, 2022)

National Transgender Discrimination Survey je odkril, da so med nebelimi osebami prav trans nebele osebe tiste, ki imajo eksponencialno več okužb. Najvišje statistike so med temnopoltimi trans osebami, ki jih v ZDA 24% živi s HIV-om. (National Center for Transgender Equality, 2012)

Faktor, ki poveča tveganje okužb trans oseb je neizpodbitno transfobija in marginalizacija transspolnih oseb. Te so zaradi stigme in diskriminacije konstantno bolj izpostavljene okužbi in je bolj verjetno, da ne bodo prejemale polne oskrbe, ki jo potrebujejo, ko so enkrat okužene. 

National Transgender Discrimination survey je ugotovil, da je 19% sodelujočim trans osebam v raziskavi bila zavrnjena medicinska oskrba zaradi njihove spolne identitete, 28% pa je bilo nadlegovanih s strani zdravstvenega osebja. (National Center for Transgender Equality, 2012)

Kar trans osebe potrebujejo, da se takšne statistike lahko zmanjšajo, je vidnost in vključitev v raziskave in zagovorniške skupine, prav tako pa mora zdravstvo priznati, kako lahko HIV na transspolne osebe vpliva na poseben način, in to tudi razumeti. Preventiva se mora raziskati in delovati za vse načine in oblike (trans) teles!

Trans osebe bi morale imeti nemoten dostop do dobrih in seksualno pozitivnih informacij o varni spolnosti in HIV preventivi, ki potrjuje njihovo spolno identiteto, se specifično tiče trans teles, (spolnih) odnosov in nagovarja težave skupnosti.

Strašno pomembno bi bilo trans osebe zaščititi pred diskriminacijo v zdravstvenih ustanovah, tako pred nadlegovanjem zdravstvenega osebja kot zavrnitvi medicinske oskrbe zaradi njihove spolne identitete ali spolnega izraza. Tako bi se več oseb testiralo, kot tudi vstopilo in ostalo v oskrbi. (Human rights campaign Foundation [HRC], 2021)

Z izboljšanjem vseh teh pogojev bi si želele_i videti upad visoke pojavnosti okužb, seveda ne le v trans skupnosti, ampak vseh skupnostih. Le z intersekcionalnostjo in celostnim delovanjem bomo sposobne_i pozitivnih sprememb!