TransFormacije 2023: “Na koncu jezika”

Kako govorimo o sebi? Kako govorijo o nas? Katere besede se uporabljajo za opisovanje trans oseb, teles, pravic? Kako nas kategorizira in drugači jezik institucij? Kakšni so konteksti naših javnih pojavnosti in kje so meje in definicije naših zasebnosti?

November ponovno okupiramo kot trans* mesec in ga zasedamo s TransFormacijami – serijo dogodkov, ki transformirajo. Letošnja osrednja tema festivala je jezik. Slovnični, družben, oster in strupen, namazan, brez dlake, pa tak, iz katerega gre kaj težko. Pa tudi konec jezika ali pa tisto, kar se na koncu jezika nahaja. 

Pogosto se na tem robu znajdemo kar same_i. Odrinjene_i na margino, kjer jezika zmanjka ali ni dovolj oprijemljiv. Z identitetami, ki se izmikajo konvencionalnim opisom, za katere družba ne najde pravega mesta, sklona ali prevoda. Z občutkom, da vemo, kako se izreči, da imamo na koncu jezika, a ne zmoremo izustiti, saj nam jezik pogosto ne nudi pravih ali zadostnih orodij. 

Reprezentacija v diskurzu, jezikovna orodja in samodoločanje o jeziku, ki ga trans* osebe uporabljamo in ki je uporabljan za trans* osebe, so ključni za naše opolnomočenje. Več kot to – rekonstrukcija jezika kot gradnika družbene realnosti je temelj družbene spremembe.

Ko se trans* osebe nenehno srečujemo s sovražnim govorom, zanikanjem identitete in zastarelo terminologijo, ko mediji dnevno reciklirajo senzacionalistične naslove in netočno prikazujejo trans* osebe, ko se v šolskih učbenikih in kurikulumih trans tematike praviloma prezrejo in ko javno mnenje ostaja ujeto v dominantnem diskurzu, ki marginalizira, izključuje in izkorišča, postane jezik orodje moči, ki ga moramo kot takega tudi skrbno obravnavati.

Zato konec jezika kot takega – rigidnega, androcentrično opomenjenega, binarno zakodiranega. Zasluži(mo) si več kot to. 

Začnimo torej na začetku: izzovimo jezik kot sistem, slavimo ga kot sredstvo, prilastimo si ga kot simbol. Program TransFormacij vabi v odprte prostore za razmislek, izrekanje in dialog. S temami vse od telesa jezika do jezika teles bomo skupaj odkrivale_i nova obzorja in pokvirile_i kakšen kontekst.

Lepo vabljene_i!

PROGRAM FESTIVALA

Sledi programu na Facebooku

2. 11. | 19:00 | Pritličje
Na koncu jezika [OTVORITEV FESTIVALA]
Nov trans mesec, nov program, november. Preobrazba statusa quo se začne z družem skupnosti v Pritličju.

2. 11.–31. 11. | Pritličje
Iz(v)idi [RAZSTAVA]
Pet trans* umetnic_ raztrga in razstavi izvide psihiatričnega procesa pridobitve diagnoz F64 (transseksualizem). Kaj ostane?

7.11. | 17:00 | Tiffany in na spletu
Jezikanje [FOKUSNA SKUPINA]
Novotvorimo jezikovne rešitve za trans* osebe. Za svoj prostor v slovarjih.  

9. 11. | 18:00 | Tiffany
x ŠKUC: Spol in sporočanje [DELAVNICA DISKURZA] *in english
Seciramo dobre in slabe prakse v sporočilih o transspolnosti. S kladivom.

14. 11. | 20:00 | Kino Šiška
x Razlita tinta: Trans in kvir stripi [DISKUSIJA]
Striporisec in stripofilka predstavita in debatirata o deveti umetnosti za obzorjem binarnega
.

16. 11. | 17:00 | Na spletu
Glas [DELAVNICA TRENINGA GLASU]
Migamo s preponami in iščemo svoj glas. Dobesedno.

22. 11. | 18:00 | Pritličje
TransMisija X [OKROGLA MIZA]
Že deseto potovanje v središče TransFormacij. Okrogla miza za okroglo obletnico in diskusija o sanaciji slovenščine. Korak naprej.  

28. 11. | 20:00 | Galerija Škuc
Trup [LITERARNI VEČER]
Poezija nebinarne_ avtorja_. Podčrtaj in prostor za praznine. Kako se prevaja inkluzivnost?

1. 12. | 23:00 | Gromka
x Ustanova: Zalizanka [ŽUR]
Vrtimo jezike in tehno, da proslavimo padec spon cishet diskurza. Mažemo jezike in nohte, da bomo lažje ugovarjale_. Cedimo slino: na koncu nekaj sladkega.

 

Transformacije so festival zavoda TransAkcija, ki vsako leto proslavi november kot mesec transspolnosti. Z začetkom v letu 2016 je letošnja izdaja festivala že osma po vrsti.