Aktivnosti in dejavnosti

Fotografija: Niki Lapkovski

Zavod TransAkcija organizira vrsto raznolikih aktivnosti, katerih namen je predvsem ponuditi transspolnim in cisspolno nenormativnim osebam možnosti pridobivanja znanj in spretnosti ter krepitve lastne samopodobe in sprejemanja svoje spolne identitete v varnejših okoljih. Splošne javno dostopne izobraževalne ter prostočasne aktivnosti transspolnih oseb in naših specifičnih potreb ne naslavljajo, zato oblikujemo lastne dogodke in prostore, kjer je prioriteta upoštevanje potreb oseb vseh spolov. Poleg pestrega programa krepitve transspolnih posameznic_kov in skupnosti izvajamo tudi razne akcije osveščanja, katerih namen je dvig vidnosti in informiranosti o transspolnosti tako znotraj LGBT+ skupnosti kot pri splošni javnosti.

Izvajamo in nudimo sledeče aktivnosti in dejavnosti:

 • Osebno svetovanje
 • Trans podporna skupina
 • TransChat
 • Plac zate – drop in/info točka/prostor za druženje za trans in LGBTIQ+ osebe,
 • Podpora pri komunikaciji in obiskovanju medicinskih in uradnih institucij, npr.: vstop v proces medicinske tranzicije, urejanje spremembe spolnega identifikatorja na osebnih dokumentih, urejanje zdravstvenih storitev preko Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, itd.
 • Zavzemanje za ureditev človekovih pravic transspolnih oseb s poudarkom na pravnem priznanju spola z državnimi pravnimi institucijami v Sloveniji,
 • Sodelovanje s Konzilijem za potrditev spolne identitete, ki deluje v okviru Centra za mentalno zdravje, Psihiatrična klinika Ljubljana,
 • Organizacija dogodkov namenjenih izobraževanju, ustvarjalnemu izražanju, gradnji skupnosti in feminističnemu osveščanju, npr.:
  • mesečni dogodki TransProstor,
  • letno strokovno srečanje TransMisija,
  • mesec osveščanja o transspolnosti TransFormacije v mesecu novembru,
  • žalne slovesnosti ob Dnevu spomina na žrtve transfobije (20. 11.),
  • razne delavnice in dogodki (nebinarnost, aseksualnost, duševno zdravje, spolni izraz, makeup, video delavnice, igranje družabnih iger, ustvarjalne in izrazne delavnice, druženja in pikniki, … ),
  • in mnogo drugega.
 • Izdaja publikacij in raziskav;
 • Projekti večanja prepoznavnosti transspolnih oseb; npr.
 • Program usposabljanja za prostovoljsko delo, za več informacij oz. za priključitev k naši skupini prostovoljk_cev pišite na evan.grm@transakcija.si
 • YouTube kanal TransTube, ki predstavlja video arhive dogodkov TransAkcije ter izvirne informativne, razvedrilne, umetniške in politične vsebine o LGBTIQ tematikah s posebnim poudarkom na transspolnosti,
 • informiranje, izobraževanje in osveščanje o tematikah transspolnosti;
  • organizacija okroglih miz in javnih diskusij,
  • predavanja na fakultetah, izobraževanja za nevladne organizacije,
  • izobraževalne ustanove in podjetja – tudi preko sodelovanja v projektu Certifikat LGBT prijazno, ki ga izvaja Mestna občina Ljubljana,
  • udeležba na panelih festivalov,
  • izdaja člankov.
 • Vključenost v krovno evropsko organizacijo za tematike transspolnosti TGEU – Transgender Europe, mednarodno mladinsko in študentsko organizacijo za lezbijke, geje, biseksualne, transspolne, kvir in interspolne osebe IGLYO, ter regijsko krovno organizacijo za LGBTI organizacije na Balkanu in v Zahodni Turčiji LGBTI ERA.
 • mreženje in sodelovanja z lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi organizacijami.