Aktivnosti in storitve

Fotografija: Niko Lapkovski

Zavod TransAkcija organizira vrsto raznolikih aktivnosti, katerih namen je predvsem ponuditi transspolnim in cisspolno nenormativnim osebam možnosti pridobivanja znanj in spretnosti ter krepitve lastne samopodobe in sprejemanja svoje spolne identitete v varnejših okoljih. Splošne javno dostopne izobraževalne ter prostočasne aktivnosti transspolnih oseb in naših specifičnih potreb ne naslavljajo, zato oblikujemo lastne dogodke in prostore, kjer je prioriteta upoštevanje potreb oseb vseh spolov. Poleg pestrega programa krepitve transspolnih posameznic_kov in skupnosti izvajamo tudi razne akcije osveščanja, katerih namen je dvig vidnosti in informiranosti o transspolnosti tako znotraj LGBT+ skupnosti kot pri splošni javnosti.

Izvajamo in nudimo sledeče aktivnosti in storitve: