Coming out zin

Ilustracija in oblikovanje: Katarina Durič

Z veseljem in ponosom predstavljamo publikacijo

Coming out zin

Coming out. Večna tema, o kateri pa – kot se vedno znova izkaže – nikoli ne moremo povedati vsega ali vedeti dovolj.

V Zavodu TransAkcija se pri svojem delu s strani pripadnic_kov LGBTIQ+ skupnosti in tistih, ki se še raziskujejo, njihovih bližnjih, zaveznic_kov kot tudi oseb s katerimi sodelujemo tekom izobraževanj in projektov, ves čas srečujemo z raznimi vprašanji glede coming outa oz. razkritja.
Z namenom vsem naštetim skupinam, predvsem seveda pa LGBTIQ+ skupnosti, ponujati točno takšno podporo, storitve, produkte in projekte, ki jih potrebujejo glede na svoje želje, ideje in potrebe, je eden naših programskih fokusov v letu 2021 prav coming out, eden izmed produktov Coming out zin. 

Želimo, da zin podrobno predstavi in omogoča razumevanje coming out procesov, izkušenj in potreb tako za LGBTIQ+ osebe, naše bližnje osebe, zaveznice_ke in tudi osebe, za katere bi bilo smotrno, da se informirajo in podučijo o pomenih coming outov v življenjih LGBTIQ+ oseb – vse torej. Upamo, da vam bo coming out zin prinesel ali vzpodbudil čim več radikalne ranljivosti, samopoštovanja, sočutja in svobode!

Publikacija je na voljo v pdf formatu ter spletnem bralniku (tukaj je kakovost publikacije boljša).

Uredništvo: Zavod TransAkcija
Avtorice_ji: LGBTIQ+ skupnost v Sloveniji
Naslovna ilustracija: Katarina Durič
Oblikovanje: Katarina Durič in Linn Julian Koletnik

Ljubljana, oktober 2021

******************************************************************************************
Publikacijo so omogočile_i Astraea Lesbian Foundation for JusticeMama CashInternational Trans Fund in Mestna občina Ljubljana.