Kolofon

Avtorici_ja: Anja Koletnik in Evan Ana Grm

Odgovorna_i urednica_ik: Anja Koletnik

Lektura: Branislava Vičar

Oblikovanje in spletna izvedba: Heidi Pungartnik

Illustracije: Filip Vurnik

Založnik: Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija, Česnikova ulica 16, 1000 Ljubljana

Za neizmeren prispevek pri nastajanju priročnika se zahvaljujemo Branislavi Vičar, Evi Gračanin in Romanu Kuharju.

Iskrena hvala tudi Društvu novinarjev Slovenije ter novinarkam_jem Darji Pograjc, Izaku Koširju, Maji Sodja, Neži Prah Seničar, Špeli Lenardič in Tini Kralj za njihove strokovne uvide.