Viri za nadaljnje koristne informacije za poročanje o transspolnosti

Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act, 2015. Malta. Dostopno na: http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/04/Malta_GIGESC_trans_law_2015.pdf.

Koletnik, A., Grm, A., Gramc, M., 2015: Vsi spoli so resnični: transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost. Društvo informacijski center Legebitra. Dostopno na: http://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Vsi-spoli-so-resnicni.pdf.

Koletnik, A., Grm, A., Gračanin, E, 2016: Pravno priznanje spola v Sloveniji: smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb. Društvo informacijski center Legebitra. Dostopno na: http://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Pravno-priznanje-spola-v-Sloveniji.pdf.

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov za statistične namene. Dostopno na:  http://www.nijz.si/files/uploaded/ks_mkb10-am-v6_v02_splet.pdf.

Neformalna aktivistična skupina Transovci“, 2017: Preporuke za medijsko izvještavanje o transrodnim, interpolnim i rodno varijantnim osobama. Queer Montenegro. Dostopno na: http://queermontenegro.org/images/Publikacije/Novinarima_Brosura_Print.compressed.pdf.

Projekt Transrespect versus Transphobia Worldwide. Dostopno na: http://transrespect.org/en/about/tvt-project/.

Raziskava o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji, 2015. Društvo informacijski center Legebitra, Zavod TransAkcija. Dostopno na: http://transakcija.si/2016/09/14/rezultati-raziskave-potreb-transspolnih-oseb-v-sloveniji/.

Slovar, 2015. TransAkcija. Dostopno na: http://transakcija.si/2017/03/13/slovar-izrazov/.

Spletna stran Transgender Europe – TGEU: http://tgeu.org/.

Spletna stran Zavoda TransAkcija: http://transakcija.si/.

Standards of Care for Health of Transsexual, Transgender and Gender Non-Conforming People, Version 7 (World Professional Association for Transgender Health, 2012). Dostopno na: https://s3.amazonaws.com/amo_hub_content/Association140/files/Standards%20of%20Care%20V7%20-%202011%20WPATH%20(2)(1).pdf.

Zemljevid in indeks pravic transspolnih oseb (TGEU). Dostopno na:

http://tgeu.org/trans-rights-map-2017/.