Pogoji uporabe

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletni strani TransAkcija.si.

Preberite si še izjavo o zasebnosti.

1. Splošne določbe

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji) spletne strani TransAkcija predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani.

Ponudnik spletnih strani portala TransAkcija si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela portala in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Z namenom, da bi svojim uporabnikom zagotovil najboljšo možno izkušnjo, se portal neprestano posodablja. Končni uporabnik je seznanjen in se strinja, da se oblika in narava storitev, ki jih zagotavlja portal, občasno spreminjata brez predhodnega obvestila končnemu uporabniku.

2. Definicije pojmov

Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani TransAkcija je Zavod TransAkcija, Endliherjeva 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik).

Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik_ca je vsaka oseba, ki obišče to spletno stran in jo na kakršen koli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik).

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

3. Avtorske pravice

Uporabnik z objavo svojih vsebin na tej spletni strani dovoljuje zavodu TransAkcija, da si katera koli tretja oseba na spletni strani vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Zavod TransAkcija ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani TransAkcija, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti
osebnostne pravice tretjih.

Znamke, ki se pojavljajo na spletni strani so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je ali Zavod TransAkcija oziroma ali pa povezane organizacije ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Vsebina na spletni strani TransAkcija.si je avtorsko delo ali pa sledi licenci, pod katerim je bilo objavljeno originalno delo. Design, spletna stran (razen odprtokodnih komponent) in grafika so zaščitene z avtorskimi pravicami. Vsaka uporaba in modifikacija mora slediti navodilom v dokumentu, ki opisuje grafično podobo.

4. Dostopnost

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletne strani. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …) ter višji sili. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab omeji ali prekine dostop do vsebin.

Uporabniki z uporabniškim računom lahko kadar koli in zaradi kakršnega koli razloga s pisnim obvestilom na transakcija.slo@gmail.com prekinejo članstvo v spletni strani.

5. Komentarji in moderiranje

Komentiranje na spletni strani TransAkcija je moderirano in deluje v skladu s pravili, ki določajo njihovo objavo.

Komentiranje člankov ni avtomatsko, pač pa je odločitev o omogočanju komentarjev pri posameznih člankih izključno v pristojnosti uredništva. V določenih primerih je komentiranje člankov tako onemogočeno.

Izrecno je prepovedana vsakršna nestrpnost, nadlegovanje, sovražni govor, vključno z rasizmom, seksizmom, trans- in homofobijo.

6. Pogoji uporabe

Za uporabo vsebin, objavljenih na TransAkcija.si ni starostnih omejitev.

Članstvo na spletni strani in seznamu e-poštnih naslovov je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene.

Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

7. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal
izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov.

Podatki, ki jih zbiramo:

  • Anonimizirani podatki o uporabi spletne strani (Google Analytics)
  • E-poštni naslovi (MailChimp) ob izpolnitvi obrazca za vpis na seznam
  • E-poštni naslov in ime ob kontaktu

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (’’cookie’’) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijaznih spletnih storitev. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki, vključno z IP-naslovom uporabnika. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki tudi dali na razpolago. Uporabnik se zaveda, da je ponudnik storitev dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Uporaba podatkov

Zbrane podatke uporabljamo izključno interno za analitiko uporabe spletne strani, obveščanje o dejavnostih Zavoda TransAkcija, in obveščanje o sorodnih temah. E-naslovi in imena ali katerikoli drugi osebni / potencialno identifikacijski podatki niso nikoli posredovani tretjim osebam ali organizacijam.

Ob odjavi s seznama so podatki izbrisani. Ponudnik storitev obveščanja po e-pošti je MailChimp.

Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na
preprost način omogočil odjavo od prejemanja sporočil. Morebitne odjave uporabnik pošlje na transakcija.slo@gmail.com. Možnost odjave je tudi v vsakem poslanem emailu.

Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.

Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

8. Omejitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

  1. Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
  2. Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
  3. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primeren računalnik.
  4. Uporabnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.
  5. Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
  6. Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletnih straneh portala TransAkcija, katere avtorji so uporabniki spletnih strani portala TransAkcija.si.
  7. Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

9. Kršenje pogojev

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin TransAkcija.si.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje gelso in/ali uporabniško ime.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

10. Kontakt

Za vprašanja o teh pogojih in tehničnih podrobnosti spletne strani se obrnite na CMT Heidi Pungartnik.