Prijava

Želim pomočPrijavo želim oddati anonimno

Po prijavi te bodo kontaktirale_i svetovalke_ci iz Zavoda TransAkcija.

Prijava bo zavedena v sistem beležanja prijav transfobije oz. diskriminacije na osnovi spolne identiteto in/ali spolnega izraza.

Tvoje prijave ne bomo preverjale_i, urejale_i ali se nanjo odzivali v tvojem imenu. V primeru, da želiš podati prijavo na policijo, sodišče, upravne organe ali druge organizacije, pa ti lahko ponudimo podporo pri prijavah.

Strinjam se z uporabo podatkov za potrebe evidentiranja in dokumentiranja kršitev človekovih pravic.