t-priročnik: spletni priročnik o tranziciji

t-priročnik: spletni priročnik o tranziciji

Pred vami je t-priročnik: spletni priročnik o tranziciji,
katerega namen je deliti čimveč informacij glede

medicinske in socialne tranzicije v Sloveniji.

Informacije so zbrane na osnovi izkušenj raznolikih trans oseb ter ne predstavljajo mnenj zdravstvenih delavk_cev ali članov_ic Konzilija za potrditev spolne identitete.

Vsebine smo zbrale_i, prispevale_i in uredile_i zaposlene_i in prostovoljke_ci Zavoda TransAkcija ter pripadniki_ce trans skupnosti. Ilustracije t-priročnika je ustvaril Nuka Horvat.

Informacije je potrebno razumeti kot okvirne oz. potencialne možnosti poteka tranzicije, ne pa kot gotova dejstva. Potek in časovnica medicinske tranzicije sta namreč odvisni od odločitev zdravstvenega osebja, ki vodi individualne procese tranzicije. Prav tako je pri pričakovanjih glede medicinske in telesne socialne tranzicije potrebno upoštevati genetske preddispozicije vsake posamezne osebe.

Osrednja poglavja priročnika so:

Poleg treh osrednjih poglavij pa priročnik vključuje tudi naslednje vsebine:

Priročnik ponujamo tudi v obliki prilagojenega prikaza:


Če prepoznate, da kakšna vsebina ni vključena v t-priročnik ali pa želite, da se vaša izkušnja anonimno doda naboru izkušenj trans oseb, nam prosimo pišite na info@transakcija.si.