Interdisciplinarni konzilij za potrditev spolne identitete

V Sloveniji Interdiscplinarni konzilija za potrditev spolne identitete deluje v okviru Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

Sestava konzilija (2023):

  • specialistka psihiatrije in seksologinja, (Irena Rahne Otorepec, dr. med.),
  • specialist psihiatrije (Peter Zajc, dr. med.),
  • specialistka otroške in mladostniške psihiatrije (izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med.),
  • specialist pediatrije, endokrinolog (prof. dr. Tadej Battelino, dr. med.)
  • klinična psihologinja (Mojca Šoštarič Zvonar, dipl. psih.),
  • specialisti_ke urologije,
  • specialisti_ke plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije,
  • specialist otorinolaringologije (Aleš Grošelj, dr. med.),
  • specialisti_ke interne medicine – endokrinologije (Tina Krokter Kogoj, dr. med., Katarina Mlekuš Kozamernik, dr. med.),
  • specialistke_i ginekologije in porodništva, predsednica (Gabrijela Simetinger, dr. med.,)

Konzilij je skupina zdravstvenih strokovnjakinj_ov, ki se na rednih srečanjih pogovarjajo in usklajujejo glede potekov procesov potrditve spolne identitete oz. medicinske tranzicije transspolnih oseb. Konzilij je tudi odločevalni organ, ki sprejema odobritve/zavrnitve določenih posegov in postopkov za posamezne osebe v sklopu medicinske tranzicije.

V konzilij so oz. bi naj bile_i vključene_i strokovnjaki_nje sledečih zdravstvenih panog: specialisti_ke psihiatrije, specialisti_ke pedopsihiatrije, kliničen_na psiholog_inja, specialisti_ke urologije, specialisti_ke plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije, specialisti_ke otorinolaringologije, specialisti_ke interne medicine – endokrinologije, specialistke_i ginekologije in porodništva.

Konzilij zagotavlja, da deluje na podlagi smernic in priporočil Standardov oskrbe 8 (2022) (Standards of Care 8). Standarde oskrbe izdaja Svetovna profesionalna organizacija za zdravje transspolnih oseb (WPATH − World Professional Association for Transgender Health).

Konzilij je v Sloveniji s strani Ministrstva za zdravje uradno priznan od leta 2020 dalje. Poziv ministrstvu za formalizacijo zdravstvenega procesa potrditve spolne identitete je leta 2018 vložil Zavod TransAkcija. Podpise podpore pozivu, ki so jih prispevale_i mnoge civilno družbene organizacije in posameznice_ki, smo pričele_i zbirati na našem osrednjem letnem srečanju TransMisija V, ki je leta 2018 potekala pod geslom Dovolj čakanja in bila prvi javni shod za pravice trans oseb v Sloveniji.