Psihiatrična in psihološka obravnava

Za vse trans, nebinarne in spolno nenormativne osebe se vstop v proces medicinske tranzicije oz. proces potrditve spolne identitete začne s psihiatrično obravnavo, ki poteka v okviru Centra za mentalno zdravje (Ambulanta za spolno zdravje), ki se nahaja na naslovu Grablovičeva 44a v Ljubljani.

To je tudi proces, skozi katerega moraš, če želiš pridobiti potrdilo psihiatra_inje, ki ga potrebuješ ob predložitvi zahtevka za spremembo uradnega podatka o spolu na upravni enoti. Postopka medicinske tranzicije in pravnega priznanja spola tako nista ločena.

Ambulanta za spolno zdravje, Center za mentalno zdravje

Informacije: info@psih-klinika.si

Splošna telefonska številka: 01 5874 900
Telefonska številka za naročanje: 01 5874 943
Email za naročanje: milko.krapes@psih-klinika.si

Polnoletne osebe spremljata dva_e psihiatra_inji:

URNIK dr. RAHNE OTOREPEC in dr. ZAJCA

S klikom na povezavo se odpre urnik zaposlenih na Centru za mentalno zdravje. Nato izbereš ime svoje_ga zdravnice_ka in izpiše se ti njen_gov delovni urnik.

Opis psihiatrične obravnave

Predsednica konzilija za potrditev spolne identitete, dr. med. Gabrijela Simetinger, zagotavlja, da se storitve medicinske tranzicije izvaja v skladu s smernicami za delo s transspolnimi, transseksualnimi in spolno nenormativimi osebami, ki jih izdaja Svetovna profesionalna organizacija za zdravje transspolnih oseb (WPATH – World Professional Association for Transgender Health). Leta 2022 so bile izdane nove smernice za standardi oskrbe VIII.

Peter Zajc, dr. med. o procesu pravi: “Natančno poznavanje težave ter osebnostnih značilnosti in osebnih okoliščin posameznice_ka je pomembno za dobro načrtovanje pomoči, saj so posegi v procesu medicinske tranzicije zahtevni in v večji meri ireverzibilni.”

Vse osebe, ki ste ali boste vstopile v proces medicinske tranzicije, vabimo, da preberete priročnik Guidelines to Human Rights-based Trans-specific Healthcare, ki ga je leta 2019 izdala krovna evropska transspolna organizacija Transgender Europe – TGEU. Gre za prvi priročnik, ki naslavlja umestitev posegov in procesov, v katere so trans osebe vključene tekom medicinske tranzicije in zdravstvene oskrbe v razna področja človekovih pravic. Priročnik jasno izpostavlja, kako bi naj bile izvajane zdravstvene storitve za trans osebe in kako izgledajo kršitve pravic trans oseb.

Naročanje na prvi pregled

Najhitreje boš dobil_a prvi termin, če se naročiš po telefonu na številko 01/5874 943.

Naročanje k dr. Rahne poteka izključno preko telefona. Naročanje pri dr. Zajcu je mogoče tudi preko emaila.

Za naročanje na prvi pregled napišeš elektronsko sporočilo, v katerem se predstaviš in poveš, da želiš vstopiti v proces. Prvi email ne rabi biti dolg, saj boš vse, kar bo potrebno, o sebi povedal_a na prvem in sledečih srečanjih. Poleg tega po navadi odpišeta, da potrebujeta še rojstni datum in naslov stalnega prebivališče. V primeru, da želiš morebitno pošto prejemati na začasni naslov, to tudi izpostavi. Psihiater_inja ti določi in napiše datum ter uro prvega pregleda.

Glede nadaljnjih pregledov se dogovoriš osebno s psihiatrom ali psihiatrinjo.

Prvi pregled pri psihiatrinji_u

Ob vstopu v stavbo se s kartico zdravstvenega zavarovanja prijaviš v sprejemni pisarni in poveš, pri komu si naročen_a. Irena Rahne Otorepec, dr. med. ima pisarno v pritličju levo (glede na glavni vhod), Peter Zajc, dr. med. ima pisarno v 2. nadstropju levo (glede na stopnice).

Na prvem pregledu se s psihiatrom_injo pogovarjaš o svojem doživljanju lastnega spola, razmišljanju o svoji spolni ideniteti, doživljanju svojega telesa, imena, o odnosih s pomembnimi osebami v tvojem življenju (partner_ka, družina, prijatelji_ce), otroštvu in o svoji življenjski zgodbi.

Nadaljnji pregledi pri psihiatru_inji

Na nadaljnjih pregledih psihiater_inja preveri, če je kaj novega, o čemer se želiš pogovoriti, sicer pa vpraša še kaj o tvojem življenju. Psihiater_inja pogosto predlaga, da na enega izmed nadaljnjih srečanj povabiš kakšno osebo, ki ti je blizu (to so lahko starši, sorodniki_ce, prijatelj_ica, partner_ka itd.). Število pregledov določa psihiater_inja in so določeni individualno glede na osebne okoliščine vsake posamezne osbe, ki je v obravnavi. Po določenem številu psihiatričnih pregledov te bo psihiater_inja naročil_a na pregled pri klinični_em psihologu_inji, kar se v lokalni trans skupnosti pogovorno imenuje “psiho testi”.

Po zaključenih psiholoških pregledih se nadaljuje obravnava pri izbranem psihiatri_inji, trajanje obravnave je ponovno odvisno od situacije posamezne obravnavane osebe. V tem sklopu obravnav je osebam tudi podeljena diagnoza motnje spolne identitete ali transseksualizma – F64.0 (ICD-10 2010) in priporočilno pismo z jasno izraženimi željami posameznika_ce, ki sta osnova za vstop v specifične procese medicinske tranzcije kot npr. hormonska terapija in kirurški posegi.

Pregledi pri klinični_em psihologu_inji

Psihološke preglede opravlja Mojca Šoštarič Zvonar, dipl. psih.: mojca.sostaric@psih-klinika.si

Psihološki pregledi potekajo na Poljanskem nasipu 58, 1000 Ljubljana v Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola in ne na Centru za mentalno zdravje.

Telefonska številka enote: 01/3003 475

Pomembno: na psihološke preglede prinesite vse svoje morebitne izvide povezane z vašim duševnim zdravjem in psihološkim in/ali psihiatričnim zdravljenjem.

Psihološki pregled je del diagnostičnega procesa. Psihološki pregled pri klinični_em psihologu_inji ponavadi poteka enem do treh srečanjih – na prvem oz. prvih dveh srečanjih poteka psihološki pregled (vsak del traja približno 2 do 3 ure), na tretjem srečanju pa poteka pogovor o izvidu, ki ga napiše klinična_i psiholog_inja na podlagi analize podatkov. Praviloma se na drugem srečanju poleg obravnavane osebe želi prisotnost tudi bližnje osebe obravnavane osebe (npr. starš, partner_ka, prijatelj_ica, itd.), ki sodeluje v pregledu in heteroanamnezi obravnavane osebe. V zadnjem času osebe, ki so vključene v proces, poročajo, da je zadnji, torej tretji pregled, kjer se več ne opravlja testov ampak zgolj predstavi izvide, neobvezen in kliničen_a psiholog_inja ponuja tudi možnost, da izvide pošlje psihiatru_inji, ki osebo obravnava ter ta na prvem srečanju po opravljenih psiholoških pregledih osebi predstavi izvide.