Psihiatrična in psihološka obravnava

Za vse trans, nebinarne in spolno nenormativne osebe se vstop v proces medicinske tranzicije oz. proces potrditve spolne identitete začne s psihiatrično obravnavo, ki poteka v okviru Centra za mentalno zdravje (Ambulanta za spolno zdravje), ki se nahaja na naslovu Grablovičeva 44a v Ljubljani.

To je tudi proces, skozi katerega moraš, če želiš pridobiti potrdilo psihiatra_inje, ki ga potrebuješ ob predložitvi zahtevka za spremembo uradnega podatka o spolu na upravni enoti. Postopka medicinske tranzicije in pravnega priznanja spola tako nista ločena.

Ambulanta za spolno zdravje, Center za mentalno zdravje

Informacije: info@psih-klinika.si

Splošna telefonska številka: 01 5874 900
Email za naročanje: milko.krapes@psih-klinika.si

Polnoletne osebe spremljata dva_e psihiatra_inji:

URNIK dr. RAHNE OTOREPEC in dr. ZAJCA

S klikom na povezavo se odpre urnik zaposlenih na Centru za mentalno zdravje. Nato izbereš ime svoje_ga zdravnice_ka in izpiše se ti njen_gov delovni urnik.

Opis psihiatrične obravnave

Predsednica konzilija za potrditev spolne identitete, dr. med. Gabrijela Simetinger, zagotavlja, da se storitve medicinske tranzicije izvaja v skladu s smernicami za delo s transspolnimi, transseksualnimi in spolno nenormativimi osebami, ki jih izdaja Svetovna profesionalna organizacija za zdravje transspolnih oseb (WPATH – World Professional Association for Transgender Health). Leta 2022 so bile izdane nove smernice za standardi oskrbe VIII.

Peter Zajc, dr. med. o procesu pravi: “Natančno poznavanje težave ter osebnostnih značilnosti in osebnih okoliščin posameznice_ka je pomembno za dobro načrtovanje pomoči, saj so posegi v procesu medicinske tranzicije zahtevni in v večji meri ireverzibilni.”

Vse osebe, ki ste ali boste vstopile v proces medicinske tranzicije, vabimo, da preberete priročnik Guidelines to Human Rights-based Trans-specific Healthcare, ki ga je leta 2019 izdala krovna evropska transspolna organizacija Transgender Europe – TGEU. Gre za prvi priročnik, ki naslavlja umestitev posegov in procesov, v katere so trans osebe vključene tekom medicinske tranzicije in zdravstvene oskrbe v razna področja človekovih pravic. Priročnik jasno izpostavlja, kako bi naj bile izvajane zdravstvene storitve za trans osebe in kako izgledajo kršitve pravic trans oseb.

Naročanje na prvi pregledNaročanje k dr. Rahne poteka izključno preko telefona (01/5874 94). Naročanje pri dr. Zajcu pa preko emaila (peter.zajc@psih-klinika.si).

Za naročanje na prvi pregled napišeš elektronsko sporočilo ali pokličeš tajnika dr. Rahne, v katerem se predstaviš in poveš, da želiš vstopiti v proces. Pogosto se že tu prosi za tvoj rojstni datum, naslov stalnega prebivališča in podatki s tvoje zdravstvene kartice.

Prva korespondenca ne rabi biti dolga, saj boš vse, kar bo potrebno, o sebi povedal_a na prvem in sledečih srečanjih. Psihiater_inja ti določi in napiše datum ter uro prvega pregleda.

Glede nadaljnjih pregledov se dogovoriš osebno s psihiatrom ali psihiatrinjo.

Prvi pregled pri psihiatrinji_u

Ob vstopu v stavbo se s kartico zdravstvenega zavarovanja prijaviš v sprejemni pisarni in poveš, pri komu si naročen_a. Irena Rahne Otorepec, dr. med. ima pisarno v pritličju levo (glede na glavni vhod), Peter Zajc, dr. med. ima pisarno v 2. nadstropju levo (glede na stopnice).

Na prvem pregledu se s psihiatrom_injo pogovarjaš o svojem doživljanju lastnega spola, razmišljanju o svoji spolni ideniteti, doživljanju svojega telesa, imena, o odnosih s pomembnimi osebami v tvojem življenju (partner_ka, družina, prijatelji_ce), otroštvu in o svoji življenjski zgodbi.

Nadaljnji pregledi pri psihiatru_inji

Na nadaljnjih pregledih psihiater_inja preveri, če je kaj novega, o čemer se želiš pogovoriti, sicer pa vpraša še kaj o tvojem življenju. Psihiater_inja pogosto predlaga, da na enega izmed nadaljnjih srečanj povabiš kakšno osebo, ki ti je blizu (to so lahko starši, sorodniki_ce, prijatelj_ica, partner_ka itd.). Število pregledov določa psihiater_inja in so določeni individualno glede na osebne okoliščine vsake posamezne osbe, ki je v obravnavi. Po določenem številu psihiatričnih pregledov te bo psihiater_inja naročil_a na pregled pri klinični_em psihologu_inji, kar se v lokalni trans skupnosti pogovorno imenuje “psiho testi”.

Po zaključenih psiholoških pregledih se nadaljuje obravnava pri izbranem psihiatri_inji, trajanje obravnave je ponovno odvisno od situacije posamezne obravnavane osebe. V tem sklopu obravnav je osebam tudi podeljena diagnoza motnje spolne identitete ali transseksualizma – F64.0 (ICD-10 2010) in priporočilno pismo z jasno izraženimi željami posameznika_ce, ki sta osnova za vstop v specifične procese medicinske tranzcije kot npr. hormonska terapija in kirurški posegi.

Pregledi pri klinični_em psihologu_inji

Psihološke preglede opravlja Mojca Šoštarič Zvonar, dipl. psih.: mojca.sostaric@psih-klinika.si

Psihološki pregledi potekajo na Poljanskem nasipu 58, 1000 Ljubljana v Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola in ne na Centru za mentalno zdravje.

Telefonska številka enote: 01/3003 475

Pomembno: na psihološke preglede prinesite vse svoje morebitne izvide povezane z vašim duševnim zdravjem in psihološkim in/ali psihiatričnim zdravljenjem.

Psihološki pregled je del diagnostičnega procesa. Psihološki pregled pri klinični_em psihologu_inji ponavadi poteka enem do treh srečanjih – na prvem oz. prvih dveh srečanjih poteka psihološki pregled (vsak del traja približno 2 do 3 ure), na tretjem srečanju pa poteka pogovor o izvidu, ki ga napiše klinična_i psiholog_inja na podlagi analize podatkov. Praviloma se na drugem srečanju poleg obravnavane osebe želi prisotnost tudi bližnje osebe obravnavane osebe (npr. starš, partner_ka, prijatelj_ica, itd.), ki sodeluje v pregledu in heteroanamnezi obravnavane osebe. V zadnjem času osebe, ki so vključene v proces, poročajo, da je zadnji, torej tretji pregled, kjer se več ne opravlja testov ampak zgolj predstavi izvide, neobvezen in kliničen_a psiholog_inja ponuja tudi možnost, da izvide pošlje psihiatru_inji, ki osebo obravnava ter ta na prvem srečanju po opravljenih psiholoških pregledih osebi predstavi izvide.