Tranzicija mladoletnih oseb

Kako začeti?

Za vse mladoletne trans, nebinarne in spolno nenormativne osebe se vstop v proces medicinske tranzicije oz. proces potrditve spolne identitete začne s psihiatrično obravnavo, ki poteka v okviru Centra za mentalno zdravje (Enota za adolescentno psihiatrijo), ki se nahaja na naslovu Grablovičeva 44a v Ljubljani.

Psihiatrinja, ki obravnava mladoletne trans osebe, je izr. prof. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med., specialistka otroške in mladostniške psihiatrije.

Kontakti:

Maja Drobnič Radobuljac, dr. med.: maja.radobuljac@psih-klinika.si

URNIK dr. DROBNIČ RADOBULJAC

S klikom na povezavo se odpre urnik zaposlenih na Centru za mentalno zdravje. Nato izbereš ime svoje_ga zdravnice_ka in izpiše se ti njen_gov delovni urnik.

Enota za adolescentno psihiatrijo, Center za mentalno zdravje

Informacije: info@psih-klinika.si

Telefonska številka: 01 5874 955, vsak ponedeljek in sredo od 12.00 – 13.00 ure

POMEMBNO: Dr. Drobnič Radobuljac v obravnavo sprejema osebe šele, kadar so že vključene v splošno in redno pedopsihiatrično obravnavo v kraju bivanja ali drugod. To pedospihiatrično obravnavo izvajajo osebe, ki niso del Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete in kot take niso del medicinske tranzicije, so pa pogoj za vstop vanjo. Namen tega je, da se lahko ona posveti primarno obravnavi spolne disforije, pridružena stanja in/ali motnje pa obravnavajo lokalne_i pedopsihiatrinje_i. O tem velja dogovor med vsemi pedopsihiatri_njami vključenih v Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo.

Dr. Maja Drobnič Radobuljac vstop v obravnavo opisuje tako: “Za obravnavo v Ambulanti za spolno zdravje otrok in mladostnikov se odloči lečeči specialist otroške in mladostniške psihiatrije, ki po podrobni opredelitvi otrokovih/mladostnikovih psihosocialnih težav in dodatni diagnostiki ter zdravljenju in obravnavi spremljajočih duševnih motenji in kriznih stanj oceni, da bi bila potrebna poglobljena diagnostika suma na spolno disforijo. Takrat pacientko_ta napoti z ustrezno napotnico na terciarno obravnavo na Center za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Glede potrebe po napotitvi k specialistu otroške in mladostniške psihiatrije na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva se odloča otrokov ali mladostnikov izbrani_a pediater_inja.”

Kontakti izvajalk_cev splošne pedopsihiatrične obravnave:

SEZNAM IZVAJALK_CEV PEDOPSIHIATRIČNIH OBRAVNAV

Kaj je na voljo mladoletnim osebam v tranziciji?

Pedopsihiatrinja lahko mladoletnim osebam brez soglasja konzilija za potrditev spolne identitete odobri samo reverzibilne postopke.

Blockerji:

Mladoletne osebe v sklopu medicinske tranzicje lahko pridobijo antiandrogene oz. zaviralce hormonov (blockerje). Predpis hormonskih zaviralcev (blockerjev) je možen za osebe mlajše od 18 let ob priporočilu pedopsihiatrinje in soglasju konzilija. Hormonska terapija (dostop do testosterona, estrogena ali progesterona) pa se odobri samo polnoletnim osebam.

Pravno priznanje spola:

Pedopsihiatrinja lahko brez soglasja konzilija izda potrdilo o spremembi spola, ki je osnova za spremembo podatka o spolu na osebnih dokumentih oz. pravno priznanje spola.

VLOGA ZA VPIS SPREMEMBE PODATKA O SPOLU MLADOLETNE OSEBE

Mladoletne osebe morajo poleg potrdila o tem, da so spremenile spol zahtevku za vpis spremembe podatka o spolu dodati še soglasje obeh staršev. Mladoletne osebe, ki poleg podatka o spolu želijo spremeniti tudi osebno ime, lahko vlogo oddajo le osebno na upravni enoti v kraju, kjer imajo urejeno stalno prebivališče.

Socialna tranzicija za mladoletne osebe

Mladoletne osebe se lahko na podlagi lastnih potreb in želja poleg opisanih postopkov, ki jih zanje omogoča medicinska tranzicija, odločajo tudi za razne procese in postopke socialne in telesne tranzicije oz. uporabo raznih pripomočkov, ki niso vezani na medicinske procese. Ponujamo seznam in opis možnosti tako za transmaskuline osebe kot za transfeminine osebe.

Ob tem je zelo pomembno, da se vsaka oseba informira ali je določen postopek oz. pripomoček varen za uporabo, glede na starost in telesne značilnosti osebe!