Vpliv hormonske terapije na duševno zdravje

Ključne ugotovitve endokrinologije transspolne medicine (Endocrinology of Transgender Medicine) za trans femme osebe so sledeče:

  • Transspolne osebe pred hormonsko terapijo imajo v primerjavi s cisspolnimi osebami višjo stopnjo težav z duševnim zdravjem, zlasti z depresijo, anksioznostjo in samopoškodovanjem.
  • Ugotovljeno je bilo, da hormonska terapija, ki potrjuje spol, zmanjšuje težave z duševnim zdravjem pri transspolnih osebah.
  • Pri dobro obveščenih transspolnih osebah je obžalovanje hormonske terapije, ki potrjuje spol, zelo redko.

Vir: https://academic.oup.com/edrv/article/40/1/97/5123979