Za medije

Kontakt:

Za vsa medijska sodelovanja nas lahko kontaktirate na info@transakcija.si.

Informacije za medije:

Prav za vas smo napisale_i Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti, s katerim želimo na razumljiv in pregleden način podati koristne napotke in informacije za spoštljivo poročanje o transspolnosti v slovenskem medijskem prostoru.

Priročnik je nastal na eni strani kot odziv na obstoječi slovenski medijski diskurz in na drugi strani na pobudo novinark_jev, ki so izrazile_i potrebo po boljši informiranosti o tem, kako spoštljivo poročati o tematikah transspolnosti.

Želimo vam ponuditi odgovore, ki bodo v pomoč pri nekaterih najpogostejših vprašanjih in zadregah, s katerimi se srečujete novinarke_ji, ko poročate o transspolnosti, in so pogosto posledica nezadostne informiranosti in pomanjkanja primernih virov s tega področja.

Priročnik je nastal v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije ter novinarkami_ji Darjo Pograjc, Izakom Koširjem, Majo Sodja, Nežo Prah Seničar, Špelo Lenardič in Tino Kralj, kateri se iskreno zahvaljujemo za njihove strokovne uvide.

Priročnik je na voljo v tiskani obliki, ter spletni in pdf verziji.
V primeru, da želite prejeti tiskan izvod priročnika, nam to sporočite na info@transakcija.si.