Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti

Pričujoči priročnik ponuja orodje, s katerim želimo na razumljiv in pregleden način podati koristne napotke in informacije za spoštljivo poročanje o transspolnosti v slovenskem medijskem prostoru. Nastal je na eni strani kot odziv na obstoječi slovenski medijski diskurz in na drugi strani na pobudo novinark_jev, ki so izrazile_i potrebo po boljši informiranosti o tem, kako spoštljivo poročati o tematikah transspolnosti.

Osnovne smernice/napotki

Pogosti primeri slabih praks in spoštljive alternative

Pomembne teme s področja transspolnosti

Dodatna poglavja, ki so lahko v pomoč pri poročanju in ki vsebujejo razlage, primere in več informacij za lažje razumevanje, vključujejo Povzetek najpogostejših napačnih izrazov in alternativ zanje, Odgovore na pogosta vprašanja, Glosar terminologije ter dodatne Vire.

Priročnik je v pdf formatu dostopen tukaj.