Kolofon

Avtorici_ja: Evan Grm in Alenka Mrakovčić

Odgovorni urednik: Linn Julian Koletnik

Lektura: Besedilo je lektorirano.

Oblikovanje: Judita Zorman

Ilustracije: Nuka Horvat

Založnik: Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija Vodnikova cesta 8, 1000 Ljubljana