kopica različnih bitij stoji pod dežnikom raznih barv

Fantek ali punčka? oz. kaj je pravzaprav spol?

Čeprav se zdi, da je spol povsem preprosta stvar – si deklica ali fant, ženska ali moški, in to je vse –  pravzaprav ni tako zelo enostavno. Spol je veliko več kot samo oznaka ali kategorija, saj zelo pomembno vpliva na naša življenja. Kako? Denimo v obliki pričakovanj, norm in stereotipov, ki veljajo v družbi: kako se oblačimo, skrbimo za svoja telesa, kako se premikamo, kaj počnemo, kakšne poklice opravljamo, kako se obnašamo, kako dajemo in sprejemamo ljubezen, kako kažemo čustva in še mnogo več … Čeprav nikomur ni treba slediti tem nenapisanim pravilom, velikokrat sploh ne opazimo, da to počnemo – ker to razumemo kot običajno, udobno ali kot edino možnost, ki jo imamo. Torej, določenega spola nismo samo zato, ker je zdravstveno osebje ob našem rojstvu prepoznalo naše zunanje genitalije kot vulvo ali penis (»Deklica je!/Deček je!/Malo moramo še razmisliti!«), temveč zato, ker celo svoje življenje živimo v družbi, ki daje spolom pomene, namene, pričakovanja in zahteve. Da bo zadeva še bolj zapletena izpostavimo, da vsi ti pomeni temeljijo tudi na prepričanjih, da ženske zaradi svojih bioloških danosti, različnih od moških, niso enakovredne moškim (kar ni le neresnično, ampak je tudi seksizem) in na dolgi zgodovini neenakopravnosti in neenakosti, ki je moškim družbeno in pravno zagotavljala premoč in privilegije, kar se v veliki meri nadaljuje še danes (kar imenujemo tudi patriarhat).

Vendar pa ni nujno, da se s spolom, ki nas na ta način spremlja skozi življenje, strinjamo ali ga čutimo kot svojega. Biti ženska ali moški (binarni spolni sistem) je družbeno določeno; tudi svoja telesa poskušamo postavljati v točno določene in ozke kategorije glede na binarni spol. Vendar pa so človeška telesa pravzaprav veliko bolj raznolika in ‘ženske’ in ‘moške’ lastnosti (npr. poraščenost z dlakami) so to velikokrat predvsem po imenu in pričakovanjih. Biološko se spolne značilnosti (npr. oblika genitalij, prisotnost spolnih hormonov, spolni kromosomi …) nahajajo na spektru in ne samo v ozko določeni ‘ženski’ ali ‘moški’ različici. Nekatere osebe imajo spolne značilnosti, ki se jih ne da umestiti v binarni spolni sistem, torej imajo tako ‘ženske’ kot ‘moške’ spolne značilnosti: to so interspolne osebe.

oči osebe, pri katerem je vsaka od zenic en od ženskega in moškega spolnega simbola

Ne glede na to, kako je videti naše telo in kako nas prepoznava družba, se lahko identificiramo s katerimkoli spolom, ali pa se s spolom sploh ne identificiramo. Spolno identiteto lahko doživljamo na raznolike načine in najverjetneje ni dveh oseb, ki bi svoj spol opisali enako, ne glede na to, ali se identificiramo s spolom, pripisanim ob rojstvu, ali ne. Na kakšen način pa ti čutiš, katerega spola si?

Nekatere osebe se ne počutijo tistega spola, ki so ga njihovi starši slišali ob porodu (»Deklica je! / Deček je!«). In to je popolnoma v redu. Osebe, ki se ne identificiramo s spolom, ki nam je bil pripisan ob rojstvu na podlagi naših genitalij, smo transspolne osebe. Transspolnost je nadpomenka, ki vsebuje tudi celo vrsto različnih spolnih identitet. Nekatere transspolne osebe so ženske, nekatere moški, nekatere spola sploh ne čutijo, se identificirajo z različnimi spoli ali pa se njihova spolna identiteta skozi čas spreminja. Kot že rečeno, vsaka oseba svoj spol razume nekoliko drugače. Tudi transspolne osebe doživljamo spol na raznolike načine, skoraj vsem pa nam je skupno, da večina ljudi okoli nas pričakuje, da spadamo v eno ali drugo binarno kategorijo. Bodisi v tisto, ki nam je bila pripisana ob rojstvu, bodisi v drugo. Vendar je to še eno od pričakovanj, ki je napačno in nesmiselno – nihče nima pravice od nikogar zahtevati ali pričakovati določene spolne identitete, obnašanja ‘v skladu’ z določenim spolom in podobno. Binarni spolni sistem (da je oseba moški ali ženska) je in je bil skozi zgodovino še posebej močno prisoten na globalnem zahodu (Evropa in Severna Amerika). Številne staroselske skupnosti po svetu pa poznajo tudi raznolike avtohtone spole (npr. muxe v Mehiki ali Fa’afafine na Samoi in mnogi drugi). 

Prav tako transspolnost ni nič posebej novega, saj so skozi zgodovino obstajale osebe, ki so prestopale meje tistega, kar je bilo prepoznano kot žensko ali moško – s svojim izrazom, oblačenjem, rabo jezika in podobno. Spolna variabilnost se je sicer najpogosteje enačila in pripisovala predvsem neheteroseksualni spolni usmerjenosti, torej je bil njihova raznolikost videna kot del homoseksualnosti, ki pa je bila večinoma preganjana in nezaželena.

Osebe, ki se ne identificiramo s spolom, ki so nam ga pripisale_i ob rojstvu, smo transspolne osebe. Transspolne osebe smo lahko ženske, moški ali pa nebinarne osebe. Nebinarne osebe se ne identificirajo (izključno) kot moški ali ženske, ampak izven binarnega sistema.

Cisspolne pa so osebe, ki se identificirajo tako, kot jim je bilo pripisano ob rojstvu. Torej, če ti je bilo pripisano, da si ženska in se danes še vedno opredeljuješ kot ženska, si najverjetneje cisspolna oseba.

Tako kot spol obstaja na spektru, sta tudi transspolnost in cisspolnost kompleksna pojma in tudi med njima ne obstaja povsem jasna ločnica, zato ne želimo ustvarjati dodatnega binarnega sistema, ki bi bil omejujoč. Pomembno pa je, da ju poznamo.« 

”Transspolnost je moj način biti. Predstavlja mojo osebnost, zasebnost ter način življenja, kjer si ne pustim biti nadzorovan s strani družbe.” –Maj