Viri za nadaljne koristne informacije

Zavod TransAkcija

Spletna stran: www.transakcija.si

E-mail: info@transakcija.si

Instagram: @transakcija

Facebook: @transakcija

YouTube: TransTube 

Koletnik, A., Grm, A., Gramc, M., 2016: Vsi spoli so resnični: transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost. Društvo informacijski center Legebitra. Dostopno na: https://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Vsi-spoli-so-resnicni.pdf

Koletnik, A., Grm, A., Gračanin, E., 2016: Pravno priznanje spola v Sloveniji: smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb. Društvo informacijski center Legebitra. Dostopno na: http://transakcija.si/wp-content/uploads/2016/05/Pravno-priznanje-spola-v-Sloveniji.pdf

Koletnik, A. in Grm, E.A., 2017: Priročnik za medijsko poročanje o transspolnosti. Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija. Dostopno na: http://transakcija.si/medijski-prirocnik/

Raziskava o potrebah transspolnih oseb v Sloveniji, 2015. Društvo informacijski center Legebitra, Zavod TransAkcija. Dostopno na: https://transakcija.si/2016/09/14/rezultati-raziskave-potreb-transspolnih-oseb-v-sloveniji/

Raziskava Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji, 2019. Zavod TransAkcija. Neobjavljeno. Dostopno na: https://transakcija.si/

Arhiv medijskega poročanja o transspolnosti v Sloveniji, dostopno na: https://transakcija.si/arhiv-medijskega-porocanja-o-transspolnosti/

Kopinič, A. 2019. Smernice za vzpostavljanje pozitivnega delovnega okolja za transspolne osebe. Dostopno na: https://legebitra.si/2019/01/16/smernice-za-vzpostavljanje-pozitivnega-delovnega-okolja-za-transspolne-osebe/

Plahutnik Baloh, B. 2015. Kako razumeti svojega otroka: brošura za starše lezbijk in gejev. Dostopno na: https://legebitra.si/wp-content/uploads/2016/01/brosura_03_spread.pdf

Perger, N., Muršec, S., Štefanec, V. 2018. Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, ali: ”To, da imam svoje jebene pravice”. Ljubljana: Društvo Parada ponosa. Dostopno na: : http://www.ljubljanapride.org/wp-content/uploads/2018/11/Vsakdanje-%C5%BEivljenje-mladih-LGBTIQ-oseb_eknjiga.pdf

Sešek, K., Pihlar, L., Vurnik, F. Mavrica v žepu: uporaba umetniških orodij za naslavljanje LGBT+ tematik, 2019. Društvo informacijski center Legebitra. Dostopno na: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MDWDE2OE/d39574a5-6f85-41f0-8324-6d0fa7c2f3c7/PDF

Spletna stran Transgender Europe – TGEU: https://tgeu.org/

Zemljevid in indeks pravic transspolnih oseb (TGEU). Dostopno na: https://tgeu.org/trans-rights-europe-central-asia-map-index-2019/

Projekt Transrespect versus Transphobia Worldwide. Dostopno na: https://transrespect.org/en/about/tvt-project/

Če si žrtev ali priča nasilja zaradi spola, spolne identitete ali spolnega izraza, lahko dogodek prijaviš in/ali poiščeš pomoč:

Prijava transfobnega nasilja ali diskriminacije transsspolnih oseb: http://transakcija.si/prijava/

Prijava sovražnega nasilja, diskriminacije in sovražnega govora zaradi različnih okoliščin, vključno s spolom in spolno identiteto: https://niprav.si/

Zagovornik načela enakosti: http://www.zagovornik.si/