Zdravstvene storitve

V Sloveniji je za dostop do hormonske terapije potrebno potrdilo psihiatra_inje. Zaenkrat sta v državi na voljo le dva psihiatra_inji, ki delujeta v Ljubljani, kjer je Interdiscriplinarni konzilij za potrditev spolne identitete. Ta deluje v okviru Ambulante za spolno zdravje, ki je znotraj Centra za mentalno zdravje v Ljubljani.

Konzilij trenutno (2015) sestavlja 11 članic_ov:

  • specialistka psihiatrije in seksologinja, (dr. Irena Otorepec Rahne), specialist psihiatrije (dr. Peter Zajc),
  • 2 specialista urologije,
  • 2 specialista plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije,
  • specialist otorinolaringologije,
  • 3 specialistke interne medicine – endokrinologinje,
  • specialistka ginekologije in porodništva, (dr. Gabrijela Simetinger), predsednica konzilja.

Ambulanta se nahaja v prostorih Katedre za psihiatrijo v sklopu Centra za mentalno zdravje na Grablovičevi 44a v Ljubljani.
Telefonska številka za naročanje: 01/5874 943.
Email za naročanje: milko.krapes@psih-klinika.si.

Konzilij deluje na osnovi smernic in priporočil Standards of Care 8 oz. Standardov skrbi 8 (2022), ki so na voljo v 12 jezikih.

Standarde skrbi izdaja Svetovna profesionalna organizacija za zdravje transspolnih oseb oz. WPATH World Professional Association for Transgender Health, ki je nekoč bila poznana pod imenom Mednarodno združenje za spolno disforijo Harry Benjamin (The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association).