Na strani trans* oseb: checklist za zaveznice_ke [IDAHOBIT 2024]

V okviru mednarodnega dneva proti homo-, bi- in transfobiji se oziramo k nedavno objavljenima zemljevidoma trans in LGBT+ pravic, ki kažeta kontrastne trende v Evropi in Centralni Aziji. Medtem ko se ponekod položaj trans oseb izboljšuje, v številnih državah še vedno stagnira, ali pa celo…

Toolkit za dostopnost [SPOONIES]

Toolkit za dostopnost: sluh V okviru tematskega tedna Trans* in ovirane_i: sluh [SPOONIES] predstavljamo enostavno orodje – checklista oz. seznama za večjo dostopnost dogodkov in vsebin za gluhe in naglušne osebe. Kratka seznama vprašanj, ki se jih bi bilo dobro vprašati pred izvedbo aktivnosti, si…