Toolkit za dostopnost [SPOONIES]

Toolkit za dostopnost: sluh

V okviru tematskega tedna Trans* in ovirane_i: sluh [SPOONIES] predstavljamo enostavno orodje – checklista oz. seznama za večjo dostopnost dogodkov in vsebin za gluhe in naglušne osebe. Kratka seznama vprašanj, ki se jih bi bilo dobro vprašati pred izvedbo aktivnosti, si jih lahko vse_i, ki organiziramo dogodke in/ali objavljamo vsebine na spletu, natisnemo in postavimo na vidno mesto v pisarni. Tako se lahko ob svojem delu redno spomnimo na manj privilegirane skupine in se vprašamo, kako lahko svoje vsebine in dogodke naredimo bolj vključujoče in dostopne.

*Vsaka oseba ima svoje potrebe. Najboljše orodje je, da osebo v interakciji neposredno povprašaš, kaj rabi!

Checklist: dogodki in aktivnosti

 • Ali ima dogodek oz. aktivnost na voljo tolmača_ko?
 • Če je dogodek oz. aktivnost hibriden_na, ali je spletna platforma dostopna? Ali so na voljo podnapisi?
 • Ali so na dogodku oz. aktivnosti na voljo sedišča v bližini odra za osebe, ki ne slišijo dobro?
 • Ali je gradivo na dogodku oz. aktivnosti na voljo v formatu, dostopnem za slušno ovirane osebe?
 • Ali je na dogodku oz. aktivnosti možno minimizirati moteče zvoke v ozadju? 
 • Ali je na dogodku oz. aktivnosti  zagotovljena primerna postavitev nastopajočih in/ali gostij_ov za osebe, ki berejo iz ustnic? Če je dogodek oz. aktivnost hibriden_na, ali imajo osebe, ki govorijo, prižgane kamere?
 • Ali lahko na dogodku oz. aktivnosti zagotovimo papir in kuli za osebe, za katere je to edina možnost komunikacije?
 • Ali so na dogodku oz. aktivnosti jasne oznake za gluhe/naglušne in smernice za dostopnost za slišeče osebe?  
 • Ali je osebje, vključno s prostovoljkami_ci na dogodku oz. aktivnosti izobraženo o osnovah dostopnosti za slušno ovirane osebe? 
 • Ali so v vabilu na dogodek oz. aktivnost vključene informacije o dostopnosti na dogodku oz. aktivnosti? 
 • Ali se je ob začetku dogodka oz. aktivnosti vprašalo vse prisotne, če lahko brez težav sledijo?

Checklist: vsebine na spletu

 • Ali objavljeni videoposnetki vključujejo podnapise? Ali obstajajo transkripti?
 • Ali je na spletni strani izključeno samodejno predvajanje vsebin? 
 • Ali imajo interaktivne vsebine več različnih možnosti podajanja povratnih informacij?
 • Ali je navigacija po spletnih straneh in vsebinah jasna in ima več možnosti interakcije?
 • Ali so v vsebinah uporabljene splošno prepoznavne ikone in simboli? 
 • Ali spletne strani in vsebine sledijo univerzalnemu dizajnu? 
 • Ali je uporabnicam_kom spletne strani omogočena prilagoditev velikosti pisave, kontrasta ali uporabe želenih pomožnih tehnologij, ne da bi to vplivalo na funkcionalnost spletne strani? 
 • Ali se sistemi dostopnosti redno posodabljajo in vzdržujejo, kot tudi smernice za njihovo uporabo?