Ponudba delavnic in izobraževanj

Fotografija: Niko Lapkovski

1. Ogled filma “Med modro in roza: Nika in tovarna igrač” in pogovor

Ogledale_i si bomo kratek animirani film Med modro in roza: Nika in tovarna igrač (2020), ki bo služil kot iztočnica za nadaljnje razmišljanje in diskusijo. Kratki film Med modro in roza: Nika in tovarna igrač je animirana adaptacija prvega slovenskega priročnika o transspolnosti Med modro in roza, ki smo ga pri Zavodu TransAkcija izdale_i novembra 2019.

S filmom, kot tudi s priročnikom, želimo na prijazen način predstaviti osnove konceptov transspolnosti, spolne identitete in procesa pripisa spola ob rojstvu.

Film nam bo služil kot odskočna deska za predstavitev različnih izkušnj transspolnih oseb v Sloveniji, odgovarjale_i bomo na pomembna vprašanja in skupaj iskale_i načine, kako biti spoštljiv_a in vključujoč_a do transspolnih oseb.

Cilji:

  • Spoznati osrednje koncepte, kot so spolna identiteta, spolni izraz, spolna usmerjenost, in se seznaniti s človekovimi pravicami transspolnih oseb
  • Predstaviti položaj in izkušnje transspolnih oseb v Sloveniji in tako prispevati k boljši osveščenosti o tematiki.
  • Poiskati načine, kako smo lahko zaveznice_ki transspolnih oseb.

2. Izobraževanje o transspolnosti

Izobraževanje o transspolnosti izvajajo zaposlene_i in prostovoljke_ci. Izobraževanje je namenjeno osveščanju posameznic_kov in skupin/kolektivov/študentk_ov itd., skozi informiranje o tematkah transspolnosti, ki je sestavljeno iz predavanja in metod neformalnega učenja. Pri Zavodu TransAkcija že več let izvajamo tovrstna izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajamo na fakultetah, v nevladnih organizacijah, podjetjih in drugih različnih okoljih, kjer se posameznice_ki ali celotni kolektivi odločijo, da želijo biti bolj vključujoče_i in spoštljive_i do transspolnih oseb.

Cilji:

  • Spoznati osrednje koncepte, kot so spolna identiteta, spolni izraz, spolna usmerjenost, in se seznaniti s človekovimi pravicami transspolnih oseb
  • Predstaviti položaj in izkušnje transspolnih oseb v Sloveniji in tako prispevati k boljši osveščenosti o tematiki.
  • Poiskati načine, kako smo lahko zaveznice_ki transspolnih oseb. Ta del izobraževanja prilagodimo specifičnemu kontekstu in potrebam naročnic_kov, tako da zagotovimo, da je izobraževanje čimbolj koristno.

3. Certifikat LGBT prijazno

Certifikat LGBT prijazno, ki ga podeljuje Mestna občina Ljubljana,  je namenjen predvsem ozaveščanju. Cilj je, da se znotraj delovnega okolja in navzven do strank ustvari klima, ki bo pozitivna za vse. Ozaveščanje poteka preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij. Izobraževanje zajema tematike, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Vodstveni kader nato pridobljeno znanje prenese svojim sodelavcem in sodelavkam ter skrbi, da se ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva med zaposlenimi in navzven do strank.

Izobraževanje izvajamo po posebnem izobraževalnem modulu, ki je bil vzpostavljen za ta namen. Izobraževalna ekipa je v letu 2023 v postopku ponovne formacije.

Več o izobraževanju za certifikat LGBT prijazno in prijavnico najdete na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

4. Delavnice

Če se zanimate za izobraževanje ali delavnico, vas vabimo, da nam pišete na e-naslov info@transakcija.si in dogovorile_i se bomo za obliko izobraževanja, ki vam najbolj ustreza glede na vaše želje in potrebe.