Delavnice in izobraževanja

Fotografija: Niko Lapkovski

1. Ogled filma “Med modro in roza: Nika in tovarna igrač” in pogovor

Ogledale_i si bomo kratek animirani film Med modro in roza: Nika in tovarna igrač (2020), ki bo služil kot iztočnica za nadaljnje razmišljanje in diskusijo. Kratki film Med modro in roza: Nika in tovarna igrač je animirana adaptacija prvega slovenskega priročnika o transspolnosti Med modro in roza, ki smo ga pri Zavodu TransAkcija izdale_i novembra 2019.

S filmom, kot tudi s priročnikom, želimo na prijazen način predstaviti osnove konceptov transspolnosti, spolne identitete in procesa pripisa spola ob rojstvu.

Film nam bo služil kot odskočna deska za predstavitev različnih izkušnj transspolnih oseb v Sloveniji, odgovarjale_i bomo na pomembna vprašanja in skupaj iskale_i načine, kako biti spoštljiv_a in vključujoč_a do transspolnih oseb.

Cilji:

  • Spoznati osrednje koncepte, kot so spolna identiteta, spolni izraz, spolna usmerjenost, in se seznaniti s človekovimi pravicami transspolnih oseb
  • Predstaviti položaj in izkušnje transspolnih oseb v Sloveniji in tako prispevati k boljši osveščenosti o tematiki.
  • Poiskati načine, kako smo lahko zaveznice_ki transspolnih oseb.

2. Izobraževanje o transspolnosti

Izobraževanje o transspolnosti izvajajo zaposlene_i in prostovoljke_ci. Izobraževanje je namenjeno osveščanju posameznic_kov in skupin/kolektivov/študentk_ov itd., skozi informiranje o tematkah transspolnosti, ki je sestavljeno iz predavanja in metod neformalnega učenja. Pri Zavodu TransAkcija že več let izvajamo tovrstna izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajamo na fakultetah, v nevladnih organizacijah, podjetjih in drugih različnih okoljih, kjer se posameznice_ki ali celotni kolektivi odločijo, da želijo biti bolj vključujoče_i in spoštljive_i do transspolnih oseb.

Cilji:

  • Spoznati osrednje koncepte, kot so spolna identiteta, spolni izraz, spolna usmerjenost, in se seznaniti s človekovimi pravicami transspolnih oseb
  • Predstaviti položaj in izkušnje transspolnih oseb v Sloveniji in tako prispevati k boljši osveščenosti o tematiki.
  • Poiskati načine, kako smo lahko zaveznice_ki transspolnih oseb. Ta del izobraževanja prilagodimo specifičnemu kontekstu in potrebam naročnic_kov, tako da zagotovimo, da je izobraževanje čimbolj koristno.

3. Delavnice

Če se zanimate za izobraževanje ali delavnico, vas vabimo, da nam pišete na e-naslov info@transakcija.si in dogovorile_i se bomo za obliko izobraževanja, ki vam najbolj ustreza glede na vaše želje in potrebe.