O TransAkciji

Kolektiv Zavoda TransAkcija, 2019.

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je prva in (zaenkrat) edina trans specifična organizacija v Sloveniji.

V zavodu smo aktivne trans osebe, ki delamo s trans osebami in za trans osebe.

TransAkcija deluje od leta julija 2014 dalje, prvotno kot neformalni kolektiv, od leta 2015 pa formalno kot nevladna organizacija-  zavod v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah.

Delujemo za podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v Sloveniji, naše ključno poslanstvo pa je zagovorništvo človekovih pravic in svoboščin transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb.
Prispevamo k vidnosti transspolnih oseb in tematik v javnih družbenih prostorih, ter se zavzemamo za pojavljanje diskurza o spolih, spolnih identitetah in spolnih izrazih v slovenski javnosti.

Delujemo v skladu z vrednotami transfeminizma in prepričanjem, da so vse spolne identitete legitimne. Naše delovanje temelji na načelih intersekcionalnosti, vrednote, ki oblikujejo naše politično delovanje pa so prevpraševanje družbenih norm in razmerij moči, osebna in kolektivna integriteta, anti-seksizem, anti-rasizem in anti-(trans)mizoginija, anti-biološki esencializem, podpora spolnega dela, depatologizacija duševnih motenj in vsakršno drugo družbeno angažirano delovanje, ki prevprašuje in destabilizira binarne družbene sisteme.

Preberite o naših aktivnostih tukaj.

Grafična podoba

Fotografija: Niki Lapkovski

Celostna grafična podoba in logotipi za uporabo v medijih so na voljo za prenos tukaj: