O TransAkciji

Kolektiv Zavoda TransAkcija, 2019.

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je prva in (zaenkrat) edina trans specifična organizacija v Sloveniji.

V zavodu smo aktivne trans osebe, ki delamo s trans osebami in za trans osebe.

TransAkcija deluje od leta julija 2014 dalje, prvotno kot neformalni kolektiv, od leta 2015 pa formalno kot nevladna organizacija – zavod v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah.

Delujemo za podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v Sloveniji, naše ključno poslanstvo pa je zagovorništvo človekovih pravic in svoboščin transspolnih in spolno nenormativnih oseb.
Prispevamo k vidnosti transspolnih oseb in tematik v javnih družbenih prostorih, ter se zavzemamo za pojavljanje diskurza o spolih, spolnih identitetah in spolnih izrazih v slovenski javnosti.

Definicija transfeminizma avtorice Emi Koyama

Delujemo v skladu z vrednotami transfeminizma in prepričanjem, da so vse spolne identitete legitimne. Naše delovanje temelji na načelih intersekcionalnosti, vrednote, ki oblikujejo naše politično delovanje pa so prevpraševanje družbenih norm in razmerij moči, osebna in kolektivna integriteta, anti-seksizem, anti-rasizem in anti-(trans)mizoginija, anti-biološki esencializem, podpora spolnega dela, depatologizacija duševnih motenj in vsakršno drugo družbeno angažirano delovanje, ki prevprašuje in destabilizira binarne družbene sisteme.

Kje smo

Nahajamo se na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
Naša pisarna je v 3. nadstropju, soba št. 317 – vhodna vrata vidite takoj, ko izstopite iz dvigala.
♿ Prostor je dostopen za osebe z različnimi zmožnostnimi oz. osebe, ki uporabljajo voziček. Pred stavbo je klančina, v stavbi pa dvigalo.

Kaj počnemo – naše aktivnosti

Organiziramo vrsto raznolikih aktivnosti, katerih namen je predvsem ponuditi transspolnim in spolno nenormativnim osebam možnosti pridobivanja znanj in spretnosti ter krepitve lastne samopodobe in sprejemanja svoje spolne identitete v varnejših okoljih ter osveščanje zaveznic_kov o življenju, potrebah in pravicah transspolnih in LGBTIQ oseb. Vse podrobnosti o naših dejavnostih in aktivnostih si lahko preberete na zgornji povezavi.

Grafična podoba

Fotografija: Niki Lapkovski

Celostna grafična podoba in logotipi za uporabo v medijih so na voljo za prenos tukaj: