O TransAkciji

Foto: Katarina Kolenc

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je prva trans specifična organizacija v Sloveniji. TransAkcija je kvir, trans-specifična in transfeministična nevladna organizacija, ki vključujoče, transparentno in intersekcionalno dela v področjih zagovorništva, socialnega varstva, informiranja in izobraževanja ter gradnje skupnosti kvir, trans in drugih oseb spolno nenormativnih identitet in izrazov.

V zavodu smo aktivne trans osebe, ki delamo s trans osebami in za trans osebe.

TransAkcija deluje od julija 2014 dalje, prvotno kot neformalni kolektiv, od leta 2015 pa formalno kot nevladna organizacija – zavod v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Ustanovitelja_ici zavoda sta Linn Julian Koletnik in Evan Grm.

Temelj našega dela je podpora transspolnih oseb v vseh sferah javnega in zasebnega življenja ter spodbujanje trans oseb k načinom življenja, kjer živijo svojo resnico ter si dovolijo doživljati (tudi) veselje. Transspolnim ter LGBIQ+ osebam in zaveznicam_kom ponujamo raznolik program storitev psiho-socialne podpore kot tudi razne dogodke, produkte, publikacije in projekte, katerih cilji so kritično dvigovanje osveščenosti, izobraževanje in gradnja ter krepitev skupnosti.

Delujemo za podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v Sloveniji, naše ključno poslanstvo pa je zagovorništvo človekovih pravic in svoboščin transspolnih in spolno nenormativnih oseb. Prispevamo k vidnosti transspolnih oseb in tematik v javnih družbenih prostorih, ter se zavzemamo za pojavljanje diskurza o spolih, spolnih identitetah in spolnih izrazih v slovenski javnosti.

Delujemo v skladu z vrednotami transfeminizma in prepričanjem, da so vse spolne identitete legitimne. Naše delovanje temelji na načelih intersekcionalnosti, vrednote, ki oblikujejo naše politično delovanje pa so prevpraševanje družbenih norm in razmerij moči, osebna in kolektivna integriteta, anti-seksizem, anti-rasizem in anti-(trans)mizoginija, anti-biološki esencializem, podpora spolnega dela, depatologizacija duševnih motenj in vsakršno drugo družbeno angažirano delovanje, ki prevprašuje in destabilizira binarne družbene sisteme.

Kje smo

Nahajamo se na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
Naša pisarna je v 3. nadstropju, soba št. 317 – vhodna vrata vidite takoj, ko izstopite iz dvigala.
♿ Prostor je dostopen za osebe z različnimi zmožnostnimi oz. nekatere osebe, ki uporabljajo voziček. Pred stavbo je klančina, v stavbi pa dvigalo, ki pa je precej majhno. V primeru, da prihajate z vozičkom nam to prosim sporočite vnaprej, da lahko skupaj najdemo najboljšo možnost za vaš dostop do naših storitev oz. programa.

Kaj počnemo – naše aktivnosti in storitve

Organiziramo vrsto raznolikih aktivnosti, katerih namen je predvsem ponuditi transspolnim in spolno nenormativnim osebam možnosti pridobivanja znanj in spretnosti ter krepitve lastne samopodobe in sprejemanja svoje spolne identitete v varnejših okoljih ter osveščanje zaveznic_kov o življenju, potrebah in pravicah transspolnih in LGBTIQ oseb. Vse podrobnosti o naših aktivnostih in storitvah si lahko preberete na zgornji povezavi.

TransAkcija na Ljubljanski paradi ponosa 2023