Zemljevid trans* pravic [IDAHOBIT 2024]

[TGEU: Trans Rights Map 2024] Najnovejša različica zemljevida trans pravic krovne evropske organizacije za transspolnost TGEU kaže, da je bilo v zadnjem letu narejenih več pomembnih korakov za trans pravice po svetu. Kljub pozitivnemu splošnemu trendu napredka pa je v zadnjem letu veliko držav v…

Na strani trans* oseb: checklist za zaveznice_ke [IDAHOBIT 2024]

V okviru mednarodnega dneva proti homo-, bi- in transfobiji se oziramo k nedavno objavljenima zemljevidoma trans in LGBT+ pravic, ki kažeta kontrastne trende v Evropi in Centralni Aziji. Medtem ko se ponekod položaj trans oseb izboljšuje, v številnih državah še vedno stagnira, ali pa celo…

Transfobija: Na koga se lahko obrnem?

  Prijava diskriminacije Zagovorniku načela enakosti Če misliš, da si bil_a neenako obravnavan_a zaradi svojega spola ali druge osebne okoliščine, lahko podaš predlog za obravnavo diskriminacije Zagovorniku načela enakosti. Zagovornik je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo po…

TDOV 2024: mednarodni dan vidnosti transspolnih oseb

mednarodni dan vidnosti transspolnih oseb 2024 Ob letošnjem mednarodnemu dnevu vidnosti transspolnih oseb predstavljamo serijo umetniških del, ki v svojem prepletu formatov analogne fotografije in vdirajočega 3D objekta raziskujejo spol od njegovega pripoznanja do njegovega razkroja.   Pričujoči razstavi “Ali se spolu zgodi korozija?” in…

Trans* in ovirane_i: sluh

“Teorija žlice” oz. “spoon theory” je metafora, ki opisuje količino telesne in/ali duševne energije, ki jo ima oseba na voljo za vsakodnevne dejavnosti in naloge, ter kako lahko ta postane omejena. Leta 2003 je izraz skovala ameriška pisateljica Christine Miserandino, da bi izrazila, kako se…

Toolkit za dostopnost [SPOONIES]

Toolkit za dostopnost: sluh V okviru tematskega tedna Trans* in ovirane_i: sluh [SPOONIES] predstavljamo enostavno orodje – checklista oz. seznama za večjo dostopnost dogodkov in vsebin za gluhe in naglušne osebe. Kratka seznama vprašanj, ki se jih bi bilo dobro vprašati pred izvedbo aktivnosti, si…

Iz(v)idi: Razstava trans* umetnic_kov na temo pridobitve diagnoze F64

Iz(v)idi RAZSTAVA Pritličje, 1.–31. 11. 2023 Razstavljajo: Katarina Babič Derenda, Než Dobrovoljc, Nuka Horvat, Pika Terpin  V okviru festivala TransFormacije 2023: “Na koncu jezika” “Za diagnozo, ki je nočem, se moram strašno borit. Kako je to ironično, ko si najbolj na svetu želiš nečesa, kar…

V branje: Soulellis o kvir tipografiji

⇉ What is queer typography? Paul Soulellis, 2021 Eden izmed zanimivih aspektov jezika je udejanjenje le-tega v tipografiji. V našem transformacijskem ukvarjanje z jezikom je tako tudi to vidik, ki ga je dobro premisliti. S tem namenom sem napisal povzetek oziroma recenzijo zgoraj prilepljenega članka,…

Nevid(e)na transfobija: Niti en_a več

Diskriminacija in transfobija se včasih prikažeta v očitnih in agresivnih oblikah, pogosto pa ostajata skriti v subtilnejših gestah, besedah ali dejanjih. Mnoge trans* osebe se soočamo z vprašanjem, ali je določeno doživetje transfobije “dovolj” za prijavo. Jezikovne nianse, dvoumnost in sive cone nas (večkrat načrtno)…