Na strani trans* oseb: checklist za zaveznice_ke [IDAHOBIT 2024]

V okviru mednarodnega dneva proti homo-, bi- in transfobiji se oziramo k nedavno objavljenima zemljevidoma trans in LGBT+ pravic, ki kažeta kontrastne trende v Evropi in Centralni Aziji. Medtem ko se ponekod položaj trans oseb izboljšuje, v številnih državah še vedno stagnira, ali pa celo nazaduje. Slovenija je v področju trans pravic (TGEU Trans Rights Map) izpolnila le 18 od 32 indikatorjev, še posebej zaskrbljujoči so rezultati s področij pravnega priznanja spola (9/14), zdravstvene oskrbe (0/2), sovražnega govora in zločinov iz sovraštva (0/3) ter azila (1/3).

V trenutnem družbenem ozračju je tako boj za pravice ranljivih manjšin ključnega pomena in ključno je, da imamo trans_kvir skupnosti pri tem dobre zaveznice_ke. Medtem, ko sistemsko diskriminacijo trans_kvir oseb namreč perpetuirajo neregulirana transfobija, sovražen in senzacionalističen medijski diskurz in upodabljanje trans oseb kot grešnih kozlov za vse družbene težave, skupnosti kot take ostajamo brez prostorov, varnosti in institucionalne podpore.

Trans skupnosti in trans osebe rabimo tako zaveznice_ke aktiviste_ke, ki z intersekcionalnim vključevanjem delajo boj ne le skupen, ampak tudi resnično celovit; kot strokovne zaveznice_ke, ki lahko s položaja moči omogočajo prodor vključujočega diskurza, praks in smernic v strokovna okolja; in zaveznice_ke odločevalke_ce, ki imajo moč, da s spreminjanjem zakonov in politik fasilitirajo sistemske spremembe.

Spodnji checklist za zaveznice_ke – “Na strani trans oseb” ponuja praktične korake, kako so lahko zaveznice_ki boljše_i zaveznice_ki in prispevajo k varnejši in bolj vključujoči izkušnji za trans osebe v družbenem življenju.

Checklist za zaveznice_ke

  • Prepoznaj lastne privilegije

Razumevanje in priznavanje, kako tvoji privilegiji vplivajo na tvoje interakcije, je ključno za razumevanje, kako jih lahko uporabiš za podporo trans* osebam. To pomeni razumeti, kako tvoja spolna identiteta, pa tudi druge okoliščine, kot so rasa, ekonomski status itd. vplivajo na tvoje izkušnje in interakcije. Uporabi svoje privilegije za zagovarjanje trans* pravic in podporo trans* skupnosti.

  • Izobražuj se o kvir vsebinah, zgodovini in resničnih izkušnjah

Izobražuj se o vsebinah, ki odražajo resnične živete izkušnje trans_kvir oseb, apliciraj pridobljeno znanje v vse vidike svojega življenja in delo to znanje in izkušnje o trans* tematikah z družino, prijatelji_cami in sodelavci_kami, da razširiš zavedanje in razumevanje.

  • Uporabljaj vključujoč jezik

Uporabljaj vključujoč pisni in govorjen jezik, ki spoštuje različne spolne identitete in izraze, in se izogibaj predpostavkam o spolu ali identiteti v vsakodnevni komunikaciji. Prizadevaj si za ustvarjanje vključujočih in varnih prostorov za trans* osebe in za vključujoče delovno okolje, ki spoštuje in podpira trans* zaposlene. Če si v vlogi izobraževalca_ke, si prizadevaj za vključitev trans* tem in perspektiv.

  • Razbijaj mite in predsodke

Izogibaj se širjenju napačnih predstav in stereotipov o trans* osebah in aktivno deluj proti utrjevanju družbenih predsodkov. Izobražuj sebe in druge o resničnostih trans* izkušenj in spodbujaj boljše razumevanje. Deli svoje znanje in izkušnje o trans* tematikah z družino, prijatelji_cami in sodelavci_kami, da razširiš zavedanje in razumevanje.

  • Aktivno nasprotuj transfobiji

Aktivno in javno nasprotuj transfobičnim pripombam in vedenjem, ne glede na to, ali so trans* osebe prisotne ali ne. Opozarjaj na transfobične komentarje in vedenja v svojem okolju in se javno zavzemaj proti diskriminaciji in nasilju, ki ga doživljajo trans* osebe.

  • Opozarjaj na nevid(e)ne oblike diskriminacije

Bodi pozoren_na na mikroagresije, izključevanja in druge manj očitne, a škodljive oblike diskriminacije, ki jih doživljajo trans* osebe, in se aktivno zavzemaj proti njim. Spodbujaj kulturo spoštovanja in vključevanja v vseh vidikih družbenega življenja.

  • Bodi odziven_na na povratne informacije

Sprejmi konstruktivno kritiko in se bodi pripravljen_a učiti iz napak. Bodi odprt_a za povratne informacije in jih uporabi za izboljšanje svojega zavezništva. To vključuje prilagajanje svojih dejanj in pristopov za boljše zavezništvo.