Transfobija: Na koga se lahko obrnem?

 

Prijava diskriminacije Zagovorniku načela enakosti

Če misliš, da si bil_a neenako obravnavan_a zaradi svojega spola ali druge osebne okoliščine, lahko podaš predlog za obravnavo diskriminacije Zagovorniku načela enakosti. Zagovornik je samostojen državni organ, ustanovljen za spodbujanje enakopravne obravnave in zagotavljanje varstva pred diskriminacijo po 14. členu slovenske ustave. Prijavo zagovorniku lahko podaš tudi preko eUprave.

Zagovornik žrtvam zagotavlja neodvisno pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic v upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo, sodeluje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije z zastopanjem ali spremljanjem diskriminirane osebe v sodnih postopkih. Zagovornik ocenjuje tudi diskriminatornost predpisov in lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

Prijava kaznivega dejanja policiji ali anonimna e-prijava 

Vsakdo lahko poda ovadbo oziroma naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti. eUprava omogoča tudi enostavno anonimno prijavo kršitve ali kaznivega dejanja za vrsto specifičnih kršitev. Ob ovadbi policiji bo ta uradno sprejela ovadbo in sestavila zapisnik. Na kateri koli točki postopka lahko zahtevaš pisno potrdilo o postopku ali kopijo zapisnika. 

Ker je prijava na policijski postaji lahko izredno obremenjujoča in povzroči dodaten stres žrtvi, trans* osebe pa smo, sploh če pride do prijave takoj po kaznivem dejanju, v posebej ranljivem položaju, je priporočljivo, da imaš ob prijavi s sabo nekoga, ki mu zaupaš in ki se spozna na prijavni proces. To je lahko prijatelj_ica, partner_ka, odvetnik_ca, obrneš pa se lahko tudi na nas pri TransAkciji ali na drugo nevladno organizacijo. 

Prijavo je priporočljivo podati čim prej, lahko pa je podana kadarkoli. Prijavo na policijo lahko podaš preko eUprave, telefona ali maila, s pomočjo odvetnika_ce ali nevladne organizacije, ali pa osebno na policijski postaji. Prijavo lahko oddaš tudi neposredno na tožilstvo, torej brez stika s policijo. Tožilstvo bo nato policijo usmerilo v raziskovanje primera.

Če je obravnava tvojega primera problematična s strani policistke_a, lahko zahtevaš obravnavo pri drugi osebi ali pa se pritožiš komandirki_ju postaje oz. na Generalno policijsko upravo. Po prijavi natančno preberi zapisnik in vprašaj, kakšni so naslednji koraki. Prijavo lahko kasneje dopolniš, priporočljivo pa je, da je ne spreminjaš.

Prijava dejanja iz sovraštva LGBT+ nevladni organizaciji

Ker je prijava diskriminacije zahteven, stresen in za trans in kvir osebe pogosto še posebej neprijeten postopek, se lahko za pomoč obrneš na katerokoli LGBT+ nevladno organizacijo v Sloveniji. Zagotovimo ti lahko pomoč pri soočanju z institucijami in administrativnih zadevah ter zastopništvo, informiranje in podporo v postopkih prijave in obravnave primera. Nekatere NVO omogočajo tudi spletno prijavo dejanj iz sovraštva preko obrazca, kot sta NiPrav društva Legebitra in Prijava transfobije pri TransAkciji.  

Prijava kršitve človekovih pravic Varuhu človekovih pravic

Če misliš, da ti je bila z aktom državnega organa, organa lokalne samouprave ali nosilca javnih pooblastil kršena katera izmed pravic ter če si pri obravnavi svoje situacije izčrpal_a pravna sredstva in druge možnosti in ne veš več, kaj storiti, se lahko pritožiš na institucijo Varuha človekovih pravic. Varuh je nadzornik oblasti, ki s svojim delovanjem omejuje samovoljo oblasti pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine.