Zemljevid trans* pravic [IDAHOBIT 2024]

[TGEU: Trans Rights Map 2024]

TGEU: Trans Rights Map 2024. tgeu.org

Najnovejša različica zemljevida trans pravic krovne evropske organizacije za transspolnost TGEU kaže, da je bilo v zadnjem letu narejenih več pomembnih korakov za trans pravice po svetu. Kljub pozitivnemu splošnemu trendu napredka pa je v zadnjem letu veliko držav v področju trans pravic stagniralo; nekatere pa so svoje zakonodaje še zaostrile.

V zadnjem letu je…

Grčija sprejela zakon proti diskriminaciji, ki izrecno ščiti trans osebe na področjih izobraževanja, zdravstva in nastanitev;
Češka sprejela zakon, ki ščiti prosilke_ce za azil na podlagi spolne identitete;
Islandija popolnoma depatologizirala dostop do spolno potrjujoče zdravstvene oskrbe za trans osebe;
Belgija, skupaj s Ciprom, Islandijo, Norveško in Portugalsko, izrecno prepovedala konverzijske terapije.

V zadnjem letu je…

Rusija odvzela pravico do pravnega priznanja spola;
Nizozemska neuspešno skušala sprejeti reformo pravnega priznanja spola;
Francija predlagala zakon, ki bi prepovedal in kriminaliziral zdravstveno oskrbo za trans mladoletne osebe;
Nemčija v nekaterih zveznih državah prepovedala uporabo spolno občutljivega jezika.

V zadnjem letu je Slovenija izpolnila 18 od 32 indikatorjev trans pravic:

Pravno priznanje spola: 9/14 indikatorjev
Pravno priznanje spola ni urejeno z zakonom. Pravica do samoopredelitve ni zagotovljena. Nebinarne identitete
niso zakonsko prepoznane.

Zdravje trans oseb: 0/2 indikatorjev 
Trans identitete niso odstranjene iz nacionalnih kliničnih klasifikacij. Ni zakonov ali politik, ki bi izrecno prepovedovale konverzijske prakse.

Sovražni govor in zločini iz sovraštva: 0/3 indikatorjev 
Spolna identiteta ni izrecno vključena v zakonodajo o sovražnem govoru in zločinih iz sovraštva.

Azil za trans osebe: 1/3 indikatorjev
Ni politik ali drugih ukrepov za zaščito trans oseb v azilu. Pravno priznanje spola ni dostopno trans beguncem_kam.

Nediskriminacija; 7/8 indikatorjev
Ni akcijskega načrta za enakost, ki bi vključeval okoliščino spolne identitete.

Družine: 1/2 indikatorjev
Nebinarni starši niso zakonsko priznani.

TGEU: Trans Right Map – Legal Gender Recognition

Slovenija je na področju pravnega priznanja spola izpolnila 9/14 indikatorjev trans pravic

Na področju pravnega priznanja spola v Sloveniji…

✓ ni zakonov, ki bi onemogočali pravno priznanje spola
✓ obstajajo administrativni ukrepi
✓ obstaja možnost spremembe imena
✓ obstaja možnost spremembe imena brez starostne omejitve
✓ ni obveznega kirurškega posega
✓ ni obvezne sterilizacije
✓ ni obvezne ločitve
✓ obstaja postopek pravnega priznanja spola za mladoletnike
✓ je postopek pravnega priznanja spola dostopen brez starostne omejitve

❗ne obstajajo pravni ukrepi za pravno priznanje spola
❗nebinarne spolne identitete niso priznane
❗obstaja zahteva po diagnozi
❗obstaja pogoj obveznih medicinskih posegov
❗ni omogočena pravica do samoopredelitve

Ob mednarodnem dnevu proti homo-, bi- in transfobiji 2024 trans osebe v Sloveniji tako znova zahtevamo:

☐ pravico do pravnega priznanja spola na osnovi samoopredelitve;

☐ pravico do spolno potrjujoče zdravstvene oskrbe;

☐ pravico do sistemske zaščite proti transfobni diskriminaciji.