Izšli publikaciji “Vsi spoli so resnični” in “Pravno priznanje spola v Sloveniji”

13226865_1117223734982721_2148369240680640449_n

“(V)pogled v transspolne osebe in tematike zahteva zmožnost preseganja družbene determiniranosti. Transspolne osebe in tematike namreč presegajo enega izmed osnovnih družbenih sistemov – binarni spolni sistem. Zahodna družba, osnovana na dihotomijah in neenakih razmerjih moči (prav te so namreč za nekatere vir mnogih doprinosov, tako materialnega dobička kot občutka moralne večvrednosti), nas želi prepričati, da je ta sistem edini, optimalen in, seveda, naraven. Transspolnost se ne želi zgolj postaviti ob rob binarnemu spolnemu sistemu in nekje, iz temnih in zaprašenih robov, omeniti svoj obstoj. Transspolnost se raje mogočno prepreda povsod in onkraj spolnega spektra in s tem opozarja ne zgolj sama nase in na svojo veličino, temveč tudi na (potencialno) krhkost binarnega spolnega sistema,” (Koletnik, A. Vsi spoli so resnični).

V sodelovanju sta Zavod TransAkcija in Društvo Legebitra izdali dve publikaciji o tematikah transspolnosti; Vsi spoli so resnični in Pravno priznanje spola v Sloveniji.

Publikacija Vsi spoli so resnični: Transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost naslavlja večino osrednjih področij v življenjih transspolnih, transseksualnih in cisspolno nenormativnih oseb. Publikacija tako vključuje poglavja spol(i), transspolnost, transspolnost pri otrocih in mladostnicah_kih, proces potrditve spola, transseksualnost in tranzicija, transfobija in diskriminacija, pravni položaj transspolnih oseb v sloveniji in evropi, vodič za razumevanje in spoštljiv odnos, slovar, itd.

PDF publikacije: Vsi spoli so resnični: Transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost

***

Publikacija Pravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb naslavlja pravno (ne)ureditev pravic transspolnih in cisspolno nenormatvnih oseb.

Pravno priznanje spola je postopek spremembe imena ter uradnih podatkov o spolu v uradnih dokumentih in registrih z namenom priznanja spolne identitete posameznice_ka. Pravno priznanje spola bi moralo temeljiti na enem samem izhodišču: samoidentifikaciji osebe in posamezničini_kovi osebni odločitvi za pravno priznanje svojega spola.

“Vse_i imamo pravico do spolne identitete. Pravno priznanje spola tako transspolnim in cisspolno nenormativnim osebam omogoča, da razvijajo in živijo svojo spolno identiteto ter uživajo enake pravice in imajo enake dolžnosti kot cisspolne osebe. Zato je potrebno primerno, da bi bilo pravno priznanje spola kot institut urejeno v zakonu, ki bi človekove pravice transspolnih oseb naslovil celovito, torej tudi pravice transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, ki spola ne želijo pravno priznati. Trenutna ureditev v podzakonskem aktu, t.j. 37. členu Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09)1, ni ne vsebinsko in ne tehnično primerna,” (Gračanin, E. Pravno priznanje spola v Sloveniji).

PDF publikacije: Pravno priznanje spola v Sloveniji: Smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb

Informativno, poučno in normativov presegajoče branje želimo.