Rezultati raziskave Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji

https://transakcija.si/wp-content/uploads/2019/11/Vsakdanje-%C5%BEivljenje-transspolnih-oseb-v-Sloveniji-raziskovalno-poro%C4%8Dilo-2019_compressed.pdf

Motiv in desing: Nuka Horvat

Področje transspolnosti in načini življenja transspolnih oseb v Sloveniji so večinoma neraziskani, pomanjkanje podatkov pa dodatno prispeva k nevidnosti transspolnih oseb in tematik v splošni in strokovni javnosti.

Raziskava Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji je na pronicljiv način omogočila vpogled v življenja transspolnih oseb širom Slovenije. 

Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji – raziskovalno poročilo

Z raziskavo smo pridobile_i podroben vpogled v razna področja, npr. izkušnje in posledice razkritja, obravnava v zdravstvenem sistemu in tekom postopka medicinske tranzicije, izkušnje s postopkom pravnega priznanja spola, duševno zdravje in mnoga druga, o katerih smo pred izvedeno raziskavo lahko zgolj domnevale_i in predvidevale_i, ali je stanje v Sloveniji podobno, kot poročajo rezultati sorodnih raziskav transspolnih populacij iz tujine.

V raziskavi je sodelovalo 113 transsspolnih oseb iz Slovenije, kar je največji doslej znani vzorec transspolnih oseb, sodelujočih pri raziskavi v Sloveniji.
Raziskava je kvantitativna in je bila izvedena z internetnim vprašalnikom na spletnem orodju 1ka.si, ki je bil na spletu dostopen med februarjem in majem 2019.

Rezultati raziskave bodo v korist nevladnim organizacijam pri oblikovanju programov, namenjenih transspolnim osebam, kakor tudi ustvarjanju politik, ki naslavljajo pravice transspolnih oseb.

Raziskava Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji tako predstavlja nov mejnik v sistemskem transspolnem aktivizmu in neprecenljiv prispevek v beleženju življenj transspolnih oseb in zgodovine transspolnega gibanja v Sloveniji.

Avtor: Linn Julian Koletnik
Statistična analiza: Ajda Kovač
Ilustracije: Nuka Horvat

Publikacijo so omogočile_i: Astraea Lesbian Foundation for Justice, Mama Cash, International Trans Fund in Mestna občina Ljubljana