Linn Julian Koletnik: “Kvir dom ni mesto, je prostor razumevanja”

Govor Linn Julian Koletnik na drugi paradi ponosa v Slovenj Gradcu na Koroškem, 3. 7. 2021 Fotografija: Koroška Pride

Govor trans aktivista na drugi Koroški paradi ponosa

»Zdravo Koroška Pride!

Draga ekipa Koroška Pride, hvala za povabilo – v čast mi je, da je moj prvi govor na paradi ponosa v Sloveniji izven Ljubljane, pri vas, v Slovenj Gradcu, na Koroškem.

Nekatere_i me poznate, nekatere_i ne, nekatere_i mislite, da me, a me pravzaprav ne, ampak naj se predstavim; Sem Linn Julian Koletnik, vodja Zavoda TransAkcija. Pri TransAkciji počnemo mnogo stvari, ena izmed osrednjih pa je trans osebam, LGBTIQ+ skupnosti, staršem, družinam, zaveznicam_kom splošni javnosti, medijem, šolam, zdravnicam_kom in drugim na čimbolj razumljiv, dostopen, raznolik in avtentičen način prenašati sporočila potreb, občutkov in izkušnj trans oseb v Sloveniji.

Ob prejemu povabila biti govorec na današnji paradi sem takoj začel razmišljati, kako lahko to početje v skladu z našimi transfeminističnimi vrednotami vključim tudi v današnji govor. Kako lahko v govor vključim imena in misli trans in kvir oseb, ki so danes med nami, ampak brez mikrofona, ali pa jih zaradi raznoraznih razlogov tukaj ni.

Razne LGBTIQ+ osebe sem povabil, da mi v nekaj besedah podajo svoje misli in asociacije na ključne tematike današnje parade; pravica do protesta, varen prostor in Ljubo doma. Besede in koščke svojega srca so prispevale_i: Elio, Lea, Dariun, Suzana, Adam, Evan, Živa, Ato, Katarina, Aki, Dan, Yuu, Nuka, Lev, Alenka, Mojca in Jaka. Zbrane besede in misli sem nato uredil v sledeče;

Ljubo doma; kako?

Kako dihamo svobodo v smradu diktature?
Kako ozvočimo krike naših potreb?
Kako skupnost protestira v izolaciji?
Daleč, predaleč – drug od drugega in druga od druge.
Med nami -izmi, privilegiji in kaprice malih ljudi.
A naša nuja in upor
Vesta kako.
Vodita nas
Do prostorov –
Svobode;
Izražanja stališč, pisanja zgodovine, kritičnih misli, premagovanja nemoči, komunikacije nestrinjanja, odgovornosti in skrbi druga za drugo in drug za drugega.
To so naše osnove, zapisane v naših barvah.
In naša osnova je tudi pravica do protesta.

Naša pravica pa je tudi varen prostor.
Prijatelji_ce, dom, toplina, razumevanje, raznolikost identitet, sočutje, skupinski diskurz, LGBT skupnost, bližina, spoštovanje izkušenj, ustvarjanje, aktivno poslušanje, gotovost.
Mavrično zatočišče,
Kjer odzvanjajo naša prava imena,
Kjer se skupaj udučimo toksičnih norm.
Prostor
Odpiranja, odklepanja
In oddiha za telo in srce,
Brez skrbi,
Zadrege,
Obsojanja,
Omejevanja,
In negativnih posledic.
Kot pravica do protesta je tudi varen prostor
Temelj našega obstoja.

A kaj, ko se varen prostor redko razprostira pod ljubim domačim pragom?
Kako živeti svoje barve,
Ko ob misli na »Ljubo doma«
Na plan privrejo
Travme, nerazumevanja, nacionalizem, stiske, nastavljanja zank in arhaičnost z govejim priokusom?
Kvir dom ni mesto,
je prostor razumevanja.
Ljub dom so
Drage osebe, sreča, literatura, svoboda, fini dogodki, mir, zavetje, udobje v sebi, mačke, naše ljubezni, smeh, računalnik, neizgovorjene povezave, narava, bližina in
Našost
v naših kvir skupnostih.

Drage_i Koroška Pride, drage Lea, Zala, Anastazija, Rebeka, Zala, Nika, Lucija, Hana, Urška, Tisa, Tina, Petra, Neža;
Z in za LGBTIQ+ osebe na Koroškem gojite goreč uporni duh, krepite pravico do protesta, ustvarjate varnejše in varne prostore ter oblikujete ljub dom_ek ter v njem kvir zavetje in s tem pišete zgodovino podeželskega LGBTIQ+ gibanja v Sloveniji. Respect, hvala in moj poklon.«

Linn Julian Koletnik, Zavod TransAkcija